Studien har gjorts av en forskargrupp där docent Susanna Toivanen är en av författarna.

– Resultaten visar att det finns skillnader i dödlighet bland egenföretagare beroende på vilken bransch de är verksamma i. Dessa skillnaderna beror sannolikt delvis på att arbetsvillkoren är olika.

Skillnader mellan män och kvinnor

Forskarna upptäckte även att det finns skillnader mellan män och kvinnor.

– När vi analyserade specifika dödsorsaker var cancerdödligheten högre bland egenföretagarkvinnor inom byggbranschen, finansiell verksamhet, utbildning, samt vård och omsorg jämfört med jordbruk. Bland männen var hjärtkärldödligheten högre inom handel, transport och hotell- och restaurangbranschen jämfört med referensgruppen jordbruk.
Studien baserar sig på registerdata i befolkningsregistret på drygt 320 000 egenföretagare. Forskarna har även analyserat branschers inverkan på dödsrisker bland egenföretagare. Egenföretagare inom industri och gruvnäring, samt handel och kommunikation har högre totaldödlighet än företagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Risk för självmord var 60% lägre inom branschen personliga och kulturella tjänster i jämförelse med jordbruk.