Archive for januari, 2014

En positiv förändring handlar om att komma därifrån vi är till dit vi vill komma

Om du vill göra en förändring, men inte gör det är det något behov som ligger emellan. Det kan vara vårt behov av trygghet, njutning eller något mer basalt behov. Om vi har försökt genomföra en förändring men inte lyckats kan vi analysera vilket av våra grundläggande behov som hindrar oss att genomföra förändringen fullt ut.

Behov:

Vila – Se till att återhämta dig. Vid en undersökning gjord vid Harvard 2007 såg man att arbetares prestation sjönk ner mot 60% mot slutet av dagen. Med en powernap kunde man bibehålla prestationsnivån över 90% under hela dagen.

Aktivitet – Aktivera hjärnan och kroppen.

Säkerhet – Trygghet visshet. Ta bort onödiga säkerhetsmoment. Om du visste att taket kunde rasa in när som helst skulle du inte kunna koncentrera dig på förelösningen.
Vi kan skapa tillstånd av säkerhet med vår kropp, tanke attityd och styrka.
Tänk på något du ska klara av och säg. Jag ska klara det här. Säg nu istället Jag hoppas jag ska klara av det här. Känner du någon skillnad.

Osäkerhet – Variation

Betydelsefullhet – Två sätt att få högsta skyskrapan i stan. Antingen att bygga den högsta, eller att riva alla andras.

Kärlek, kontakt.

Undvika smärta

Uppnå njutning

Växa och lära

Bidra osjälviskt

Det enda vi kan uppleva är våra tankar för stunden.

De allra flesta har gjort slut med någon man en gång varit nyförälskad i.
I princip är omständigheterna desamma. Inget har egentligen förändrats. Både vi själva och den andra personen kan vara desamma. Inget har förändrats. Omständigheterna är desamma. Det som har förändrats är våra tankar om den andra personen.

Tänk om enda anledningen till att vi bråkar med vår partner eller med andra är vårat tillstånd för stunden.

På samma sätt kan vår livssituation vara densamma men upplevelsen av livet kan vara helt annorlunda.

Vi kan vara i en dålig situation, men de tankar som kommer därifrån löser inte vår situation. Vi måste fokusera på att få överblick. Få förståelse och kunna få klarhet.

Vi påverkas av de tankar vi har kring omständigheterna. Vi påverkas inte direkt av omständigheterna. Bara om vi tillåter oss att låta de negativa tankarna kring omständigheten ta överhanden påverkas vi negativt av omständigheten.

Tänk om det enda som skymmer sikten är dina negativa tankar av oro och rädsla och när du släpper dem får du en kristallklar insikt över nästa steg du ska ta för att komma vidare.

Negativa tankar hindrar oss att vara vårt bästa jag i alla situationer.
Vi är en enda tanke från välmående och lycka.

Tänk om livet är underbart men vi är för upptagna med våra negativa tankar för att märka det.

Nick Vujicic är en australiensk predikant och talare med serbiskt ursprung född med tetra-amelia syndrom, som innebär att han saknar alla fyra extremiteter. Under hela sin uppväxt kämpade han emotionellt och fysiskt mot sitt handikapp, men vid 17 års ålder tog de positiva tankarna överhanden och han accepterade det han inte kunde förändra och valde att göra det bästa av situationen. Vid 17 års ålder startade han den ideela organisationen Life without limbs och har inspirerat många världen över.

Tillståndet har inte förändrats. Det som förändrades var hans tankar kring situationen. På samma sätt kan vi förändra våra tankar kring vår situation.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...