Archive for april, 2013

Vår kommunikation med andra sker både medvetet och undermedvetet.

Generellt så blir vi övertygade av och lyssnar på folk vi gillar och har förtroende för.

För att skapa förtroende och på så sätt verkamer övertygande bör man:
…Stå stadigt.
…Ha en stadig blick.
…Stabil och lugna rörelser
…Rak hållning

Och faktorer som påverkar vilka vi gillar är att vi gillar dem som:
… gillar oss.
…är lika oss.
…vi umgås med eller delar en måltid med i trevlig miljö.
…visar oss värme och uppskattning.

För att visa att vi gillar någon kan vi i en samtalssituation;
…luta sig fram
…ha tät ögonkontakt
…le
…nicka och bekräfta den andra
…Ha ett öppet kroppspråk som liknar den andres.

 

Det finns också några konkreta sätt för att övertyga vid en specifik förfrågan och dessa är:
…Att ge en specifik förfrågan och en förklaring till varför personen ska tillmötesgå oss.
…Reciprocitet.  Ge en gåva först.
…Kontrast. Lite summa eller tjänst i förhållande.
…Man förväntar sig att att personen ska ge gåvan eller tjänsten.

Det som driver oss människor är dels att uppnå det som är bra, men en ännu starkare drivkraft är att undvika det som är dåligt.  Det är alltså mer motiverande att undvika att förlora pengar än möjligheten att vinna pengar.

Det kan alltså vara mer övertygande att förklara vad för negativt som personen slipper istället för att bara prata om vad personen vinner.

För att övertyga ska man också ha trovärdiga skäl för sin ståndpunkt och sina argument. Inte bara lösryckta åsikter, utan även en förklaring som styrker påståendet.

Stephen R. Covey (1932 – 2012) ägnade sitt liv åt att hjälpa människor till personlig utveckling och effektivitet.  Hans budskap finns sammanfattat i boken The seven habits of highly effective people. (De sju goda vanorna) som har sålt över 25 miljoner exemplar världen över.

Grundtanken är att  framgång, effektivitet, lycka och rikedom  inte något man kan uppnå och sedan behålla. De är tillstånd som kräver kontinuerlig översyn  och handling om man vill behålla dem. Stephen Covey studerade effektiva individer och hittade ett antal vanor som de hade gemensamt.  Främst handlar det om vilken inställning du behöver ha. Hur du har för vana att tänka.

De sju goda vanorna enligt Stephen  Covey

Vanor som  ger dig förmågan att leda dig själv.

Vana 1: Var proaktiv

Allt du gör leder till ett resultat. Att inte göra något ger också ett resultat. Ta för vana att se ditt ansvar i de resultat du får i ditt liv. Eller inte får. Se dig själv som orsaken till det som händer i ditt liv.

Vana 2: Börja med slutet i åtanke

Om du nu har ett ansvar för alla resultat du får, se då till att ta reda på vilka resultat du vill ha. Skapa en vision, och ta för vana att hålla den levande. Hur vill du att din hälsa ska se ut om 20 år? Vilka relationer vill du ha om 10 år? De val du gör dagligen när du går på lunch påverkar resultatet.

Vana 3: Gör det viktigaste först

När du vet vilka resultat som är viktiga för dig, se till att prioritera det som tar dig närmare din vision och dina mål.

Vanor som ger ökad effektivitet genom samspelet med andra människor.

Vana 4: Tänk win-win

Ta för vana att se dina motparter som samarbetspartners, och se varje utbyte som ett sätt att stärka varandra. Det finns ingen anledning för två kockar att konkurrera om en apelsin om den ene vill ha skalet och den den andre vill ha saften.

Vana 5: Försök förstå innan du vill bli förstådd

Alla vill bli hörda, sedda och förstådda. Men om du vill vara effektiv behöver du också förstå vad människorna runt om dig försöker säga och vill åstadkomma. När du lyssnar på andra kommer de att lyssna på dig.

Vana 6: Använd synergier

När du tänker win-win och förstår drivkrafterna hos dina medmänniskor uppstår möjligheten till synergier där alla vinner på ett samarbete, och ni åstadkommer resultat som är omöjliga att nå på egen hand. Var alert på möjligheterna att jobba tillsammans med andra för att nå dina mål.

Vanor som  belyser att det enda som är konstant är att allting förändras, och att vi behöver utvecklas kontinuerligt för att hålla jämna steg med omvärlden.

Vana 7: Håll verktygen vassa

Paradoxalt nog har en stor andel av världens mest effektiva personer för vana att stanna upp ordentligt. Genom att dagligen avsätta tillräckligt med tid för både träning, läsning och andlighet håller de sina sinnen skarpa, energin uppe och en bra balans.

Stephen Covey insåg att det är ett heltidsjobb att vara effektiv. Det finns inga snabbfixar eller genvägar. Men det behöver inte innebära att du är dömd till hårt, trist arbete på livstid om du bara ser till att skaffa dig vanorna som ger de resultat du vill ha.

I den klassiska boken från 1930-talet Tänk rätt – bli framgångsrik (Think and grow rich) tar författaren Napoleon Hill inte bara upp faktorer för framgång utan listar även de viktigaste orsakerna till misslyckande:

Brist på målsättning med sitt liv. Redan här falerar många. 98 av 100 saknar ett klart mål med sitt liv.
Brist på ambition att höja sig över mängden. Det finns inte mycket hopp för den som inte har lust att gå framåt i livet och den som inte är beredd att betala för framgången.

Otillräcklig utbildning. Erfarenheten visar att de mest välutbildade ofta har lärt sig det de kan på egen hand. Det krävs mer än en examen för att bli bildad. Utbildning består inte så mycket av kunskap som av effektivt och uthålligt tillämpande av kunskap.

Brist på uthållighet. Alltför många ger upp redan vid det första lilla motstånd de stöter på. Inget kan ersätta uthållighet.

Brist på beslutsamhet. Människor som lyckas, fattar snabba beslut. Och ändrar dem, om de måste, mycket långsamt. De som misslyckas, tar lång tid på sig för att fatta besluten och ändrar dem snabbt och ofta.

Val av fel äktenskapspartner. Detta är en mycket vanlig orsak till misslyckande enligt Napoleon Hill. Äktenskapet för människor mycket nära varandra. Om inte denna relation fungerar, är risken för misslyckande större.

Överdriven försiktighet. Den som aldrig tar chanser, får som regel nöja sig med de bitar som blir över när alla andra har tagit sitt. Överdriven försiktighet är lika dålig som att vara oförsiktig. Man skall värna sig mot båda. Hela livet är ju en chanstagning.

Att gissa istället för att veta. De flesta är för ointresserade eller för slöa för att ta reda på fakta som kan hjälpa dem att tänka.

Napoleon Hill (1883-1970) var en av de första som föreläste och jobbade med personlig utveckling och framgångstankar. Bl.a. intervjuade han tusentals människor om vilka principer som leder till framgång.

Andrew Carnegie.

Napoleon Hill gav på 1930-talet ut boken Think and grow rich som sålts i över 100 miljoner exemplar. Boken beskriver 13 huvudprinciper för  framgång och innehåller praktiska och konkreta råd om hur vi med tankens kraft kan förändra det mesta.

Lärdomar från Andrew Carnegie
En av de framgångsrika personer som  delgav Napoleon sina erfarenheter av hur man skapar sin egen framgång var Andrew Carnegie som under början av 1900-talet var världens näst rikaste man. Napoleon Hill berättar att mr Carnegie lärde honom mindpower;
Att välja sina egna tankar för att  uppnå det man vill i livet. Och att använda sin rikedom till att ge till andra. Carnegie ansåg att en rik mans liv ska bestå av två faser: Den första tillägnad  att skapa sin rikedom och  den andra till att fördela sin förmögenhet till olika välgörande ändamål. Carnegie gjorde en liknelse med två kuvert. I det ena kuvertet finns en lista med effekter som kommer av mental rikedom. Det andra kuvertet innehåller motsatsen, priset man måste betala för att inte ta kontroll över sina tankar och sitt liv.

Kuvert 1: Mental rikedom
1. Äkta hälsa
2. Sinnesfrid
3. Kärlek till arbete – som du själv har valt
4. Frihet från rädsla och oro
5. En positiv mental attityd
6. Materiell rikedom (enligt ditt eget val av vad som är rikedom och hur mycket du vill ha)

Kuvert 2: ”straffet”
1. Dålig hälsa
2. Rädsla och oro
3. Obeslutsamhet och tvivel
4. Frustration och missmod (modlös) genom hela livet
5. Fattigdom och avsaknad
6. Mängder av negativa känslor som avundsjuka, elakhet, ilska, hat och vidskepelse.

Napoleon Hills konkreta tips för  tanketräning var att i en liten anteckningsbok på sidan ett skriva ner sin största önskan, sin vilja i livet. Sin egen definition på framgång.
På sidan två skriva ner vad du tänker ge tillbaka. Och därefter börja ge redan nu.
Han uppmanade att memorera båda dina punkter och repetera för dig själv minst  ett dussin gånger per dag.

Och avsluta med denna tacksamhetsbön:
”Oh divine providence, I ask not for more richness, but , but more wisdom, of wich to make wiser use of the richess I recieved at birth consisting in the power to control and direct my mind to whatever ends I desire.”

Napoleon Hill ansåg att vi  och resten av världen kommer att upplevas bättre om vi lever på detta sätt.

”Vilket värdesätter du mest, dina tillhörigheter eller din förmån att kontrollera dina egna tankar?”

”Dina tankar är det enda som kan få dig att bestämma över ditt öde.”

”Där du finner svårigheter, finner du också framgång.”

”Framgång är resultatet av klara planer, uppbackade av en innerlig vilja och ständig uthållighet.”

”Med uthållighet kan man komma långt, även om man saknar en massa andra egenskaper. De enda lyckliga omständigheter man kan lita på är de som man själv åstadkommer: Och dessa åstadkommer man genom uthållighet. Utgångspunkten är den klara målsättningen.”

”… de flesta idéer är dödfödda om de inte omedelbart får en injektion i form av klara planer och omedelbart handlande.”

”… livet är ett schackspel och du spelar mot tiden. Om du väntar för länge och är obeslutsam, förlorar du dina pjäser. Du spelar mot en motståndare som inte accepterar obeslutsamhet.”

/Napoleon Hill

 

13 vägar till framgång från Think and grow rich

De 13 huvudprinciperna för att uppnå sina drömmar, som Napoleon Hill talar om i boken Think and grow rich sammanfattas i dessa filmklipp:

 
The master key


Mastermind principles

Going the extra mile


Applied faith


Pleasing personality


Self discipline


Positive mental attitude


Enthusiasm


Personal initiathive


Learn from adversity and defeat


Cultivate crative vision


Accurate thinking


Cosmic habit force

I en undersökning om rädslor så blev resultatet att det som folk mest var rädda för var att tala inför publik. På andra plats kom döden.

Och även en rutinerad talare blir ofta nervös inför en publik. Det finns några tips att tänka på för att lyckas bättre med sitt framförande;

Ha inte manuset nedskrivet ord för ord framför dig eller på en powerpoint-presentation.
Använd istället ett punkt-manus eller powerpoint med de viktigaste punkterna kring det du vill säga som du kastar ett öga på för att hålla en röd tråd, men se till att ha tät ögonkontakt med publiken och inte titta ner  i dina papper.

Visa engagemang. För att inspirera och vara intressant måste du visa att du själv är engagerad och du kan därmed också påverka lyssnarna känslomässigt.
Att använda tydliga och uppsendeväckande exempel är också ett bra sätt att väcka publikens känslor och på så sätt få dem att ta till sig det du vill säga.

Var personlig. Använd erfarenheter och exempel från ditt eget liv så att åhörarna också får veta lite mer om dig som person. Var dig själv.

Underbygg dina påståenden med fakta. Det skapar trovärdighet.

Ett upplägg av presentationen skulle kunna vara;
Vad är problemet? Därför är det här viktigt. Det här är mitt. Därför är mitt förslag bra. Till sist en avslutning som återkopplar till inledningen och sammanfattar budskapet igen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...