Archive for juni, 2014

A C T – Acceptera, Välj Agera är en metod som hjäper oss att hantera och förstå stress.

Stress är när vi känner att omgivningen ställer högre krav på oss än vad vi klarar av.
Vi får ett stresspåslag i kroppen (fight or flight)
Blodsockret stiger
Snabbare andning
Hjärtat slår snabbare
Blodkärlen drar ihop sig
Luftvägarna vidgas
Ökad svettning
Endorfiner utsöndras
Smärtan minskar
Blod flyttas till större muskelgrupper

Stress orsakas av saker eller situationer som är nya, oförutsägbara eller som vi inte kan påverka.

Stress skapar…
Nedstämdhet
Ångest och oro.
Irritation och ilska
Utmattningskänslor
Glömska
Minskad energi
Fokus på problemen
Avsaknad av känslor

Det finns mycket i livet vi inte kan förändra.

Vi behöver acceptera…
… Vår historia och bakgrund.
… Kroppen och dess funktioner
… Smärta. fysiskt och mentalt
… Sjukdom
… Att vi måste välja och agera
… Kriser
… Acceptera att det är svårt att acceptera

Det finns två saker i livet som vi måste. Vi måste välja och vi måste dö.

A C T metoden kan minska negativ stress.

Det som är effektivt mot stress är att…

… Förändra – Fundera över om vi gör rätt saker och ändra det som inte är positivt.
… Acceptera – Acceptera det vi inte kan förändra.
… Återhämtning
… Motion
… Medveten närvaro

Släng problemglasögonen

Om man bara fokuserar på att ta bort problemen kommer vi i bästa fall tillbaka till nolläget, det som är neutralt. Vi kommer inte till toppenläget där vi eller vår organisation blomstrar.

För att få en ros att blomma kan vi inte bara jobba med att ta bort ogräset. Vi måste också tillföra något positivt. Vatten och näring för att rosen ska blomma.

För att skapa en positiv revolution istället för att bara rensa bort problemen kan vi:

1. Fokusera på positivitet
Vi behöver 3-6 gånger så många positiva känsloupplevelser som negativa för att prestera som bäst. Om förhållandet är lägre t.ex. 1:1 istället för 3:1 eller högre fungerar det inte utan leder ofta till depression, haveri eller uppbrott.

2. Utforska framgångar.
Vi presterar bättre om vi fokuserar på det vi gjort bra. Detta kallas Apreciative inquire (AI) eller uppskattande undersökning. I ett försök fick ett bowlinglag se en oredigerad inspelning av när de spelade bowling och diskutera vad som gick fel och vad som kunde bli bättre.
Andra laget fick se en redigerad film med sekvenser där de presterat riktigt bra. Misstagen var bortklippta och diskutera det de gjort bra.
Efteråt hade de som diskuterade det de gjort bra förbättrats dubbelt så mycket som de andra.

Ställ er frågeställningen; Hur har vi gjort när vi lyckats som bäst.

En kundundersökning visade att företaget Procare hade 79% nöjda kunder. Ledningen analyserade vad som gått fel i de resterande 21%. Detta ledde till en negativ spiral där personalen kände sig dålig och många sa upp sig och företaget fick ytterligare problem.

När man istället bjöd in både nöjda och missnöjda kunder och fokuserade på positiva frågor. Fokus på vad man gör rätt och bra.

Problembaserade metoder fungerar bra med teknik men inte med människor.

3. Bygg på styrkor
Fundera över något du vill utveckla hos dig själv.
Tänkte du på något du idag är svag på eller på en styrka som kan bli bättre?

Vi kan bli bäst på det vi har fallenhet för, som vi redan är bra på. Låta styrkor kompensera för svagheter.

4. Uppskattning
Appreciative intelligence. Uppskattande förhållningssätt. Om vi förväntar oss att någon är duktig kommer de också att prestera bättre.

Oavsett om man har en liten enmansfirma eller ett litet större företag så kan det både vara tidskrävande och ineffektivt att sköta all ekonomi inom företaget.
Som enmansföretagare kan det ibland vara mer effektivt att ägna sig åt kärnverksamheten, och i ett medelstort företag kan det fortfarande vara för resurskrävande att ha en dedikerad ekonom eller ekonomiavdelning.
Då kan det vara bra med en extern aktör som kan sköta bokföring och annan ekonomi.
Man ska dock inte glömma bort att även om man lämnar över redovisning till en extern firma är det fortfarande man själv som företagsägare som ansvarar för att allt redovisas korrekt. Det är därför värdefullt att ha viss kännedom om redovisning och ekonomi även om man inte lägger sin tid på att sköta den dagliga redovisningen.
Visst kan det vara en fördel att följa ekonomin på nära håll då det ger en bra inblick i företagets tillstånd, men som sagt, som företagare hinner man inte alltid med allt själv. Speciellt om man inte har intresse eller tycker det är roligt med ekonomi har man naturligtvis glädje av att lägga ut de delarna på en extern aktör.

En extern ekonomibyrå kan tillhandahålla den bemanning som krävs för stunden för ekonomiredovisningen, vilket är värdefullt då arbetsfördelningen ofta inte är jämnt utspridd över året.

Det kan vara bra att välja en aktör som kan sköta alla ekonomisk redovisning, från fakturering och löpande löneadministration, till deklarationer och statistik samt arkivering, uppföljning och inkassoverksamhet.

En sådan aktör ör www.officefactory.se som kan tillhandahålla allt som krävs för att sköta företagets ekonomi.

Oavsett om man jobbar i ett litet eller stort företag, eller för den delen en förening, så behöver man sätta av tid till förnyelse och utveckling.
Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och fortsätta på samma sätt som tidigare.
I en föränderlig värld behöver man dock förnya sin verksamhet och anpassa sig till rådande omständigheter.
Att regelbundet ha brainstorming möten med olika teman, t.ex. utveckling, inriktning etc. kan göra att man snabbare ser vad som behöver göras och anpassa sig till omgivningens eferfrågan.
Det är dock lätt att för enkelhets skull och för att hålla nere kostnaden ha den här typen av möten på kontoret som vanligt. Men genom att ha mötet eller konferensen i en helt annan miljö än den man är van vid, stimuleras också nytänkande och det blir lättare att komma på nya ideer. Den nya miljön gör att nya områden i hjärnan aktiveras och vi kan lättare tänka i nya tankebanor.
Man behöver inte åka långt bort utan det finns gott om ställen runt om i Sverige bl.a. centralt belägna
www.johannesbergsslott.se.

Naturligtvis ska man också se till att man har rätt redskap och resurser för att kunna arbeta effektivt. En whiteboard underlättar vid brainstorming och mindmapping och tillgång till internet kan vara värdefullt vid omvärldsbevakning.

Veckans affärer har kartlagt Sveriges näringslivs 55 mäktigaste familjer.
Dessa familjer kontrollerar bolag med en omsättning på över 2000 miljarder kronor eller halva Sveriges BNP.

Sveriges 55 mäktigaste familjer:

1. WALLENBERG, Investor, SEB, Ericsson, Atlas Copco m.fl.

2. PERSSON, H&M.

3. KAMPRAD, Ikea

4. STENBECK, Kinnevik, Tele2, Millicom, MTG m.fl.

5. LUNDBERG, Lundbergföretagen.

6. AX:SON JOHNSON, Axel Johnson.

7. BONNIER, Bonnier AB.

8. OLSSON, Stena, Stena Sessan, Stena Metall.

9. RAUSING, Tetra Pak, Sidel, Laval.

10. SCHÖRLING, Melker Schörling AB.

11. PAULSSON, Peab m.fl.

12. SÖDERBERG, Ratos

13. BENNET, Carl Bennet AB

14. DOUGLAS, Investment AB Latour m.fl.

15. ANDERSSON, Mellby Gård

16. LUNDIN, Lundin Petroleum, Lundin Mining m.fl.

17. HJÖRNE, Stampen

18. HAGSTRÖMER, Creades

19. QVIBERG, Investment AB Öresund

20. DINKELSPIEL, E. Öhman J:or AB, Nordnet

21. LEKSELL, Elekta

22. STILLSTRÖM, Traction

23. PENSER, Erik Penser Bankaktiebolag

24. WALL, Beijer Invest

25. BERENDAHL, Bergendahl & Son

26. LINDÉN, Lindéngruppen

27. WALLENIUS / KLEBERG, Walleniusrederierna

28. HAMRIN, Herenco

29. RAPP, Pomonogruppen, Itab, Xano

30. SPENDRUP, Spendrups

31.WALLENSTAM, Wallenstam

32. GRIMALDI, Grimaldi Industri

33. LJUNGBERG, Ljungberggruppen (Atrium Ljungberg AB)

34. LILJEDAHL, Liljedahl Group

35. OLDMARK, Martin & Servera

36. LARSON / MARKMAN, Camfil

37. ANDERSSON / JARLSSON, Kinnarps

38. ENGSTRÖM, Systemair

39. SVENSSON, ÖoB (Runsvensgruppen)

40. AKELIUS, Akelius Fastigheter

41. BLANK, Jula

42. JOHNSON / BERGSTRAND, Tibia Konsult

43. KNUTSSON, KGK Holding

44. ROOS, Roosgruppen

45. HEDIN, Karl Hedin

46. BENGTSSON, Siba, Waldir, Netonnet

47. REJME / KNOPF, Tage Rejmes Bil

48. PÅHLSSON, Pågengruppen

49. LINDHOLM / DIEKER, Biltema

50. NILSSON, Nilson Group

51. LINDSTRÖM, Upplands Motor

52. APPELQVIST, Gina Tricot

53. DAFGÅRD, Gunnar Dafgård

54. BRANDT, Brandt Bil

55. BLOMQVIST, Kabe

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...