I Bokföringslagen BFL 4 kap, 1§ står det att “företag löpande ska bokföra alla affärshändelser”.

Sjukt jobbigt ju…

Visst är det bra att träna konditionen och som företagare måste man ju kunna göra flera saker samtidigt…

Risken är väl annars att man antingen inte hinner med träningen eller bokföringen…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply