Raphael Tudela är en venezolansk affärsman i olje- och rederibranschen. Han har från ingenting byggt upp en rörelse i miljardklassen.  Hans huvudsakliga affärsverksamhet är inom oljespekulation och hans affärsverksamhet bygger på att han ser möjligheter där ingen annan gör det och försöker hitta tillfällen där han kan vinna fördelar. Ett exempel på detta och hans affärssinne är från mitten av 1960-talet.

Tudela ägde en fabrik fär glastillverkning i Caracas, men eftersom han var utbildad  till oljeingenjör ville han komma in på detta område. När han fick höra av en affärskontakt att Argentina var ute för att köpa butangas för ca 20 miljoner dollar åkte han dit för att se om han kunde få detta kontrakt.  Han visste inte då hur han skulle få gasen ifrån, men det tänkte han fundera ut om han fick kontraktet.
När han – en ensam glastillverkare utan tidigare kontakter eller expertis på oljemarknaden kom till Argentina  upptäckte han konkurrerade med multinationella företag som Brittish petroleum och Shell.

Men han upptäckte också att Argentina hade ett överskott på biff som de var i desperat behov av att sälja. Så hans anbud till den argentinska regeringen var: ”Om ni köper butan för tjugo miljoner dollar av mig, så köper jag biff för tjugo miljoner av er.” Argentina gav honom kontraktet på villkor att han köpte köttet.

Tudela flög sedan till Spaninen där ett stort varv höll på att läggas ner p.g.a. brist på ordrar.Det var ett känsligt ämne för den spanska regeringen, så Tudela föreslog. ”Om ni köper biffkött för tjugo miljoner av mig, så låter jag bygga en en supertanker för tjugo miljoner på ert varv.

Tudelas sista anhalt var Philadelphia och Sun Oil company och han föreslog: ”Om ni chartrar min supertanker som byggs just nu i spanien, så köper jag butangas för tjugo miljoner dollar av er.

Sun Oil gick med på detta och Raphael Tudela fick det han ville. En fot in i gas- och oljevärlden.

Naturligtvis kan man tycka att han i detta fallet hade lite väl mycket is i magen och hade någon av affärerna inte gått i lås hade det lika gärna kunnat sluta med konkurs och stora skulder, men det är ändå en bra historia hur man kan lyckas om man fokuserar på att se möjligheterna och andras behov.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply