Posts tagged ‘entreprenör’

Enligt nationalencyklopedin är en entreprenör en ”företagsam person som skapar nytt användarvärde”. Ordet entreprenör kommer ursprungligen från franskan och syftar på en person som är handlingskraftig och får någonting gjort. Det franska verbet ”entreprendre” kan översättas till ”att företa sig”. 

Så med den definitionen skulle varje företagare, liten som stor, kunna kallas entreprenör. För även om den lokala kioskägaren inte kommer med några nya ideer eller affärsområden så måste han företa sig saker och få saker gjorda, ibland på ett annat sätt än det har gjorts tidigare.

Först att introducera begreppet entreprenörskap i ekonomiska sammanhang var den irländska ekonomen Rickard Cantillon (1680-1734). Cantillon såg främst entreprenören som en risktagare. Tanken var att entreprenören köper till ett säkert pris men tvingas sälja till ett osäkert pris. Entreprenören kunde aldrig veta om det skulle bli vinst eller förlust, därav betoningen av risktagandet. Frågan är om entreprenörer fortfarande kan ses som risktagare?

 Vem blir entreprenör?

Alla framgångsrika entreprenörer har tre saker gemensamt. De har en idé som de är passionerade inför, en stark drivkraft att förverkliga idén samt en förmåga att organisera den verksamhet som krävs.

Den typiska entreprenören är en person som ser möjligheter till förbättring eller förändring när andra ser problem. När snön försvinner skapar entreprenören rullskridskor, när köttet blir för dyrt producerar entreprenören alternativa livsmedel. I entreprenörens  huvud skapas nya affärsmöjligheter vid varje svårighet.

Entreprenörer finns överallt men gemensamt är att de brinner för sin sak.

Drivkraften att satsa på ett eget företag istället för en trygg anställning eller bidrag är viljan att bli oberoende och skapa sin egen framgång. Andra anger att entreprenörskapet kommer ur behovet av självförverkligande. Det går inte heller förneka att många startar företag med drömmen att tjäna pengar. Även negativa faktorer som arbetslöshet kan fungera som utlösande faktor för entreprenörskap.

En entreprenör måste vara kreativ, initiativrik och uthållig. Kreativitet och initiativrikedom behövs för att finna och lansera en bra affärsidé. Uthållighet är kanske inte en lika belyst egenskap men likväl viktig.  Entreprenören måste nämligen klara av att möta motstånd från dem som inte vågar tro på den nya idén, eller från dem som ser sina egna intressen hotade av det nya. Ofta klarar man sig heller inte helt på egen hand utan måste ha förmåga att hitta rätt samarbetspartner. Nätverk är otroligt viktigt.

Entreprenören måste också orka stå emot tuffa utmaningar i väntan på framgång. Det finns många exempel på ny teknik, nya reformer och nya företag som mött hårt motstånd. Det protesterades bland annat mot livsfarliga uppfinningar som tåg och bilar. Till och med entreprenörer som Ingvar Kamprad (IKEA) , Erling Persson (H&M) och Per-Olof Ahl (KappAhl) har alla blivit utsatta för bojkotter av leverantörer och konkurrenter.  Men det de också hade gemensamt var att de inte gav upp utan fortsatte att jobba hårt för det de trodde på och brann för.

Är du en entreprenör?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...