Posts tagged ‘hand in hand’

Hand in hand (hand i hand) är ett projekt i Indien som bygger på hjälp till självhjälp istället för bidrag. Hand in hand hjälper 75000 fattiga kvinnor om året genom att lära dem läsa skriva och räkna på 150 dagar. När undervisningen är färdig får de träning i ekonomi och hur de ska sköta företag inom något område som är närliggande dem själva, samt ger mikrolån som möjliggör uppstart av verksamheten.  Fram till år 2009 har man hjälpt 387 000 kvinnor och ca 215 000 företag har kommit igång.  Organisationen består av över 24000 frivilliga och 6000 anställda.

Detta är annat än i Sverige där många sover sig igenom skolan utan att ta den på allvar och sedan livnär sig på stor del av bidrag, eller förvänta sig att någon ska erbjuda dem ett jobb,  istället för att starta upp en egen verksamhet.  Kanske därför som det inte är säkert att en liknande verksamhet inte skulle fungera lika bra i Sverige. Kvinnorna i projektet är antagligen verkligen motiverade att få verksamheten att gå runt. Medan en lat svensk som får pengar till lägenhet, cigaretter, mat och tv från samhället inte är så intresserade av att jobba hårt för att få igång en egen verksamhet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...