Posts tagged ‘marknadsföring’

Många har hört talas om hur forskaren James Vicary under en visning av filmen ”Picnic” 1957 ska ha placerat en mekanisk diabildsprojektor i projektorrummet och exponerat texterna ”Drink Coca-Cola” och ”Eat Popcorn” under 1/3000 dels sekund var femte sekund under filmen och att försäljningen av Coca-Cola skulle ha ökat med 18% och försäljningen av popcorn ska ha ökat med 58% till följd av detta.

När Dr. Henry Link 1962 försökte upprepa försöket såg han dock ingen effekt alls. Vicary avslöjade senare att han hittat på hela historien.

Subliminala meddelanden definieras som visuella, auditoriska eller andra sensoriska meddelanden som inte registreras av vår medvetna perception, utan som vi endast undermedvetet registrerar.

Även om vi inte verkar påverkas av den subliminala annonseringen som Vicary först påstod, påverkas vi i allra högsta grad av stimuli som vi inte är medvetna om. Man har i studier sett i affärer där man spelar musik som t.ex. uttalar fraserna ”Don´t worry about the money” och ”Imagine owning it” eller ”Don´t take it, you will get caught” har försäljningen ökat med 15% och snatteriet minskat med 58%, även om besökare sagt att de inte uppfattat något av budskapen medvetet. Man har också sett att försäljningen av mejeriprodukter har ökat om man vid kyldisken spelat upp knappt hörbara råmanden och ljud från en kohage, trots att väldigt få säger sig ha hört ljuden. Sådana studier är naturligtvis att göra säkert och mer forskning krävs för att bekräfta effekten.  Vi som människor vill ofta inte låta oss styras av orationella beslut, så den som uppfattar försöken till påverkan kan istället få en motsatt inställning och köpa mindre, just för att man inte vill låta sig luras av så enkla knep.

När du ska marknadsföra en webbsida, nyhetsbrev eller event är det ofta lönsamt att inkludera en gratissak eller tävling. Då kan du få napp redan första gången någon ser det, men om du har ett mer mediokert erbjudande tänker mottagaren ofta att ”det kanske jag ska kolla upp någon gång” men glömmer sedan bort det eftersom det inte anses som prioriterat och de behöver se budskapet kanske 3 till 5 gånger för att reagera på det och anmäla sig eller liknande, vilket naturligtvis innebär mycket högre marknadsföringskostnader för att få samma respons. Om de ser ett erbjudande där de får något tillbaka kanske de nappar första gången de ser det och man kan också få billigare marknadsföring och kanske också viral spridning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...