Posts tagged ‘personalliggare’

Lag om personalliggare gäller från den 1 januari 2007

Den som bedriver verksamhet inom restaurang och hårvård måste från den 1 januari 2007 föra anteckningar i en speciell liggare över vilka som arbetar i din lokal. Det har bestämts i en ny lag.

Vilka omfattas av lagen?
Lagen gäller alla som bedriver verksamhet inom restaurang och hårvård. Med restaurang menas även gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök samt pizzabutik och andra liknande ställen där man kan hämta mat.

Personalen ska antecknas i en personalliggare
Som näringsidkare ska du löpande föra en speciell personalliggare varje arbetsdag. Du kan låta någon annan föra liggaren, men det är alltid du som har ansvaret för att det görs på rätt sätt. Av liggaren ska det framgå:
-ditt eller ditt företags namn och personnummer/organisationsnummer
-namn och personnummer på dem som arbetar den dagen
-klockslag då arbetspassen börjar och slutar.

Även oavlönade personer och inhyrd personal från bemanningsföretag ska skrivas in i liggaren. Exempel på oavlönad personal är praktikanter eller släktingar som hjälper till gratis. Däremot behöver du inte föra in till exempel en servicetekniker från ett annat företag som tillfälligt utför ett arbete hos dig.

Anteckningarna ska göras med beständig skrift, till exempel med kulspetspenna. Du får föra liggare i datorn, men dataprogrammet för den elektroniska liggaren måste vara av samma typ som till exempel ett bokföringsprogram. Alla händelser måste loggas så att det framgår när och av vem en ändring är gjord. Det går alltså inte att göra en egen liggare i Excel eller liknande program. Läs mer på skatteverkets hemsida om personalliggare.

Syftet med lagen är naturligtvis att minska omfattningen av svart arbetskraft som är vanligt förekommande i dessa branscher.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...