Kanske centerpartiets ledning har lyssnat på vår kritik av LAS då Centerpartiets ledning på sin stämma i Örebro lade fram ett förslag om höjd a-kassa under den första tiden, i kombination med uppluckringar i arbetsrätten.

Centerstämman gick ännu längre än partiledningen när det gäller att luckra upp lagen om anställningstrygghet. Partilinjen är numera för att helt slopa turordningsreglerna för småföretag. Stämman antog partiledningens förslag till en ny modell för svensk arbetsmarknad. Beslutet innebär att Centern nu i alliansregeringen ska arbeta för att kraftigt luckra upp lagen om anställningstrygghet (las).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply