För att bli framgångsrik och lycklig behöver man vara sig själv och visa sin rätta personlighet. Många gör misstaget att tona ner sig själva, låta bli att säga sanningar och inte bjuda på sig själva för att inte riskera att göra bort sig.

Det gäller att veta vem man är och framhäva sina starka sidor. Om du vill att folk ska tro på dig och det du har att erbjuda måste du tro på dig själv.

För att hitta ditt rätta jag, se inåt. Hur skulle du beskriva dig själv? Humoristisk? Dansant? Sportig? Framhäv dina egenskaper och förstärk dem. Låt dem definiera ditt personliga varumärke.

Hitta någon rörelse, accessoar eller klädesplagg som du trivs med och som går i linje med din personlighet. Det kan vara en ”high five”, hängslen, väst eller polotröja. Låt det bli ditt signum. Strunta i vad andra tycker.

Fundera också över vad du brinner för. Vad drömmer du om och vad vill du göra? När du gör något som går i linje med dina drömmar och din personlighet kommer du öka chanserna att bli lycklig och framgångsrik.

Fundera över vad som är din stora dröm. Ditt mål i livet. Hur påverkar ditt mål ditt liv? Hur kommer det att kännas när du har förverkligat det?

Bryt sedan ner målet i små steg. Vad måste du göra i år för att nå ditt mål? Vad behöver du göra denna månad, denna vecka och denna dag för att nå ditt årsmål?

Ett nystartat företag går ofta back de första åren.
Men som tur är behöver man jobba så extremt mycket att man förlorar inte så jättemycket per arbetad timma.

Bokföringsprogrammen blir smartare och smartare och klarar av mycket av den administration som man tidigare fick göra manuellt. Med automatiserade bokföringsprogram gör programmet mycket av det som tidigare fick göras manuellt.

Dock behöver man fortfarande ha koll på debit och kredit för att kunna granska bokföringsposterna och vissa poster kan behöva bokföras manuellt.

Kontoklasser

Det man behöver veta är att bokföringsprogrammets olika konton tillhör olika kontoklasser.
Det är enklast att börja med tillgångskontot som oftast är kassan eller ett bankkonto. Dessa konton börjar alltid med siffran 1 i bokföringsprogrammet t.ex. brukar bankkonto vara konto 1930.

Om man har fått pengar till bankkontot så ska den summan bokföras på debit för konto 1930. Om man har betalat pengar från bankkontot så ska det bokföras på kredit för konto 1930 (eller motsvarande).

Sedan ska man även bokföra en inkomst eller utgift på något av kontoklasserna som börjar med 3 (eller 8 om det t.ex. är räntor) om det är en inkomst och konto som börjar med 4 till 8 om det är en utgift.

Har man bokfört på debit i tillgångskontot (en inkomst) ska det nu bokföras på kredit på något av inkomstkontona och har man bokfört på kredit i tillgångskontot (en utgift) ska man nu bokföra på debit på något av utgiftskontona.

Om man bokför för en ideell förening eller annan verksamhet som inte är momspliktig bokförs inkomster och utgifter på detta sätt.

Om man däremot även behöver redovisa moms, vilket de flesta företag gör ska momsen redovisas separat. Man bokför då hela summan som har betalats in eller betalats ut på tillgångskontot, men sedan bokför man momsen på respektive momskonto (som börjar med 2) i motsatt kolumn (kredit respektive debit) som tillgångskontot t.ex. 2640 om det är ingående moms på sådant som man har köpt in eller 2610 om det är utgående moms som man tar ut när man fakturerar.

Resten av inkomsterna bokför man på ett inkomstkonto (som börjar med 3) och resten av utgifterna bokför man på ett utgiftskonto (som börjar med 4 till 8).

Har man lärt sig detta kan man bokföra 90% av företagets eller föreningens transaktioner.

Sedan är det vissa andra bokföringshändelser som kräver lite ytterligare kunskaper t.ex. så ska årets resultat bokföras vid verksamhetsårets slut.

Lexly är en plattform för digital juridik. Lexly erbjuder juridisk rådgivning och hjälp med alla typer av juridiska ärenden, stora som små, både till privatpersoner och företag. 

Här finns färdiga mallar för alla tänkbara avtal mellan privatpersoner eller företag och även möjlighet att till ett fast pris få hjälp av en jurist med olika avtal.

Läs mer

I bokio kan man bokföra på traditionellt sätt men man har också många enklare sätt att använda t.ex.  genom att användaren fotograferar av eller scannar in sina kvitton, laddar upp fakturor som pdf eller helt enkelt mailar dem som bilaga till en speciell bokio-mailadress.  Med bokios AI-motor läser de av summa och när man sedan skriver in vad fakturan avser föreslår de ett konto som det ska bokföras på och om allt ser bra ut behöver användaren bara klicka på en knapp för att bokföra händelsen. Informationen sorteras och bokförs och användaren får sedan en färdig bokföring och deklaration, som användaren skickar till Skatteverket.

Bokio är grundat av vd Viktor Stensson, teknikchef Mikael Eliasson, strategichef Joel Rozada och designansvarig Emma Rozada och för utvecklingsarbetet har man bl.a. tagit in 500 000 kronor från Vinnova och Chalmers Ventures.

2017 tog man också  in 50 miljoner kronor i en så kallad A-runda för att påskynda expansionen i Sverige och utomlands.

Bokio har även fått sin första storkund, Fortner, en av Sveriges största redovisningsbyråer.På sikt minskar det det administrativa arbetet både för företagaren och redovisningsbyrån eftersom AI-motorn sköter det tidskrävande jobbet och byrån kan jobba mer med rådgivning istället.

Om man som företagare har någon utgift som man inte vet hur man ska bokföra kan man mot betalning få hjälp med den direkt via bokio.

2021 begränsades gratisversionen av bokio kraftigt så för att dra fördel av de smarta funktionerna behöver man en betalversion av bokio.

Vill man ha ett gratis bokföringsprogram finns  t.ex. visbok.

Den 1 juli 2021 infördes nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna omfattar både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder och marknadsplatser som förmedlar kontakten mellan en säljare och en konsument.

Debitering av köparlandets moms på försäljning

Tidigare gällde att den som sålde varor från konsumenter i andra EU-länder skulle fakturera försäljningen med svensk moms till dess att köparlandets omsättningströskel passerats. Varje EU-land hade en egen omsättningströskel. Efter att omsättningströskeln passerats behövde säljaren momsregistrera sig i köparlandet och debitera köparlandets moms på försäljningen.

Den 1 juli 2021 ändrades reglerna så att företag som har en sammanlagt försäljning som överstiger 99 680 kr till konsumenter i andra EU-länder måste debitera köparlandets moms på försäljningen. För att slippa momsregistrera sig i varje EU-land där det finns köpande konsumenter kan säljaren välja att deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket, s.k. One stop shop (OSS).

I OSS deklareras försäljningsbelopp per EU-land, momssats och moms. Säljaren betalar in all moms till Skatteverket som förmedlar information om försäljningsbelopp och för över momsen till skattemyndigheterna i respektive köparland. Säljaren får inte blanda redovisningssätt (OSS respektive momsregistrering i respektive köparland) utan måste välja det ena eller det andra.

Nya regler vid import

Import av varor till ett värde under 150 Euro/1700 kr undantas sedan den 1 juli 2021 från tull.
Däremot redovisas importmoms från första kronan.

Vid e-handel där en vara skickas från ett land utanför EU till en konsument införs möjligheten för säljaren att ta betalt för importmomsen redan vid försäljningstillfället om den vill. Det gäller endast varuförsändelser av lägre värde än 150 Euro. Säljaren i det andra landet kan då deklarera och betala in importmomsen via en ny tjänst hos Skatteverket (IOSS). Fördelen för konsumenten är det går snabbare att få varorna genom tullen samt att konsumenten slipper få en, ibland oväntad, faktura med importmoms och eventuell administrationsavgift.

Nya regler för elektroniska marknadsplatser

Från 1 juli 2021 införs även nya regler för så kallade elektroniska marknadsplatser. Det är i praktiken företag som tillhandahåller en plattform där andra företags varor marknadsförs för försäljning. Reglerna innebär att marknadsplatsen i vissa fall momsmässigt ska anses ha köpt och sålt en vara, trots att marknadsplatsen bara anser sig förmedla försäljningen mellan säljare och konsument. 

Detta kan innebära att den elektroniska marknadsplatsen, inte den ursprungliga säljaren, ska deklarera moms på försäljningen till köparen. Reglerna är obligatoriska och blir tillämpliga i de fall
a) säljaren finns i ett land utanför EU och/eller
b) varan skickas från ett land utanför EU och försändelsens värde understiger 150 Euro.

I det första scenariot där säljaren finns i ett land utanför EU blir reglerna tillämpliga även om varan finns i samma land som konsumenten och aldrig passerar en landsgräns. Ett exempel på en sådan situation är om säljaren finns i Norge men varan finns i ett lager i Sverige och transporteras till en konsument i Sverige. Den elektroniska marknadsplatsen ska då momsmässigt anses ha köpt och sålt varan, trots att den aldrig har ägt varan civilrättsligt.

Gratis kurser inom marknadsföring och försäljning med certifikat på academy.hubspot.com

Det Jersey-registrerade spelbolaget BetIndex Limited som driver sajten och varumärket Football Index utreds nu av spelmyndigheterna i Storbritannien (UK Gambling Commission) och Jersey (Jersey Gambling Commission) med anledning av att företaget är på ekonomiskt obestånd.
Spelbolagets licenser är återkallade och inget spel får bedrivas hos spelbolaget medan utredningen pågår.
Football Index har dessutom varit tröjsponsorer åt fotbollsklubbarna Nottingham Forest och QPR (Queens Park Rangers) som nu har plockat bort spelbolagets logotyp från sina matchställ.

Fotboll Index kan sägas vara en hybrid mellan investering och betting där andelar i fotbollsspelare och deras framtida prestationer handlas på en börs.

Utbud och efterfrågan styr andelspriserna på marknadsplatsen och dessutom ger andelarna utdelning baserat på spelarprestationer på fotbollsplanen samt hur frekvent en spelare förekommer i positiva ordalag i media.

Många har varnat för att upplägget liknar ett pyramidspel eller ponzibedrägeri vilket kräver att nya andelsägare tillkommer i en allt högre takt för att finansiera utdelningar till befintliga andelsägare.

I början av år 2020 tog man också bort möjligheten att sälja tillbaka andelar direkt till Football Index s.k. ”instant sell” vilket innebar att enda möjligheten att få tillbaka sina investeringar var att sälja andelar på börsen till andra investerare vilket så klart försvårar möjligheterna att sälja av innehav på ett smidigt sätt och i samband med det rasade också priserna på investeringarna.

Man bedömer att över 500 000 personer har investerat i spelarandelar genom football index och många av dessa verkar nu förlora stora delar av sina investeringar.

I och med Covid19 gäller numera hemmasemester, vilket i och för sig inte är något dumt. Det finns mer tid att spendera hemma och upptäcka nya platser, vilket en båt kan vara till stor hjälp med. 

Vilken båt är aktuell?

Att köpa en båt kan vara en stor investering i fritiden och det går inte att drömma för stort. Vilka behov man har är avgörande för vilken typ av båt som blir aktuell. Är drömmen att segla är det självklart en segelbåt som gäller, men omständigheter vid köpet som båtplats och erfarenhet är viktiga att beakta. Andra faktorer att ta in i beräkningen vid köp av båt är vilket utrymme, lastkapacitet och komfort båten ska ha. Är det en båt som bara ska vara bekväm för att kunna glassa ute på sjön eller är det en båt som ska tåla lite oväder?

Ny eller begagnad båt

Vid nybåtsköp finns konsumentköplagen som stöttar upp eventuella problem och ger konsumenten, som den svagare parten ett starkt skydd. Tyvärr är priserna på nya båtar ofta riktigt höga och en begagnad båt är därför ett bra alternativ. Problemet med att köpa en begagnad båt är att det är köplagen som gäller, vilket innebär ett större ansvar på den som köper båten. Det är viktigt att kontrollera att det verkligen är ägaren som säljer båten, tips är att få be och se säljarens ID-kort för att stämma av det mot båtens dokument. Det är nämligen väldigt vanligt att båtar blir stulna och det är den verkliga ägaren som alltid har rätt att ta tillbaka båten även om man inte visste att båten var stulen vid köpet. 

Bra att veta vid köp av begagnad båt

Vid köp av en begagnad båt är det otroligt viktigt att kontrollera skicket på båten. Finns inte erfarenheten själv är det bra att anlita en besiktningsman för att kontrollera båten. Viktigt att gå igenom på båten innan köpet är bland annat följande: 

  • Båtens skrov, botten och däck ska inte ha läckage eller sprickor. 
  • Motorn ska inte låta konstigt vid start och remmar ska fungera normalt. 
  • Drivlinan ska inte ha synliga läckage. 
  • Historik och handlingar ska finnas för både båt och motor. 
  • Ett tips är att provköra båten tillsammans med säljaren för att se om nya problem uppkommer. 

En mindre budget– inga problem för att båtdrömmen ska gå i uppfyllelse

Ett båtköp är tråkigt nog ofta en stor investering varför det kan behövas lånas pengar för att drömmen ska gå i upplevelse. Det finns en mängd olika alternativ till bra lån av olika långivare, exempelvis privatlån eller fritidslån. Beroende på den ekonomiska situationen man befinner sig i är det inte något ovanligt att behöva låna utan UC för dessa typer av summor. Det finns bra lösningar när sådana situationer uppstår, bara för att man har en mindre budget behöver det inte hindra att ens drömmar ska kunna gå i uppfyllelse. 

Försäkring och körkort

Vid båtköpet är det viktigt att försäkra båten för att ha det skydd som krävs för att vissa skador och stölder ska kunna ersättas. Försäkringen kan också täcka en eventuell skadeståndsskyldighet vid orsakad person- eller sakskada. Det är bra att kontrollera att båtförsäkringen gäller för hela resrutten eftersom skada utanför inte täcks. Försäkringen gäller ett år i taget och förnyas automatiskt vid varje årsförfallodag, när premien betalas. Något att kontrollera vid val av försäkring är att båtassistans ingår eftersom man någon gång kanske hamnar i sjönöd och sjöassistansen annars kan rusa iväg till höga summor. För fritidsbåtar under 12 m längd och 4 m bredd finns idag inget krav på båtkörkort. Om båten är längre än dessa mått krävs kustskepparexamen. 

Skriven av Ostriching.se 

Bokföring är ett gissel för många företagare. Det är mycket som ska hållas reda på och det tar mycket tid.  Men dagarna när man satt med sin konteringsbok är över i takt med att fler och fler erbjudit digitala webbaserade bokföringsprogram som man kommer åt från vilken dator som helst.

Nästa steg som har kommit är den smarta eller automatiska bokföringen där programmen klarar av mer och mer själva.

Dels är det de traditionella tillverkarna av bokföringsprogram som Visma, Fortnox och Hogia som ligger i framkant med förenklad bokföring.

Men det har också kommit helt nya aktörer på marknaden för automatisk bokföring t.ex. Bokio och Wint.
Ett annat alternativ är ju att ta hjälp med bokföringen.
Vill man ha gratis bokföring kan man testa Dooer, Wrebit eller Visbok.
.
.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

            tjäna pengar online     |     inkomsttips     |     nyttigt     |     infart     |     vadslagning