Många som har enskild firma reser en hel del i arbetet i den enskilda firman. Kostnaderna för detta kan hanteras på lite olika sätt.

Ett sätt är att ta upp kostnaderna för reseersättning och milersättning i deklarationen (NE R22).

Man kan också föra in kostnaderna i bokföringen. Fördelen med det är att man får kostnader som hör till företaget i bokföringen och ser hur de påverkar resultatet samt att man kan ta ut sina utlägg direkt istället för att vänta till efter deklarationen.

Obs. Vare sig man tar upp milersättningen i bokföringen eller i NE R22 så ska man ange beloppet under ”Övriga upplysningar” på NE.

Hur

Som privatperson och anställd skriver men vanligen en reseräkning för resor man gör i tjänsten. Reseräkningen kan vara milersättning, traktamenten, parkerings- och trängselavgifter mm. För t ex milersättning anger man på reseräkningen vad resan gäller och hur långt man åkt.
Milersättningen och traktamente som man kan ta upp kan överstiga de skattefria schablonbeloppen men då ska det överskjutande beloppet beskattas.
Skattefria milersättningen är 25 kr/mil fr.o.m 2023, tidigare har den varit 18,50 i många år.


Läs mer:
https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/avdragforforetag/resorochbilkostnader/resorinaringsverksamheten

https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/traktamente

Man behöver inte ange t ex vilken bil man använt och det behöver inte vara ens egen privata utan kan t ex vara t ex en lånad bil. Med egen bil avses i detta fall en bil som inte är företagets. Vid användande av egen bil för tjänsteresor i EF bör man inte tanka bilen med t ex Firman kort men gör man det så får man ta summan som ett Eget uttag och sen ta ut milersättning istället.

Man kan göra likadant i sin enskilda firma.
Reseräkningen bokför man i bokföringen för sin enskilda firma där man bokför alla kostnader och som motkonto kan man använda Egen insättning (2018).

Exempel:
Resa 20 mil med egen bil och traktamente 1 dygn. Hotellkostnad är betald direkt av företaget.

  • Milersättning egen bil, skattefritt. 20 mil * 25 kr = 500 kr
  • Traktamente sv, avdragsgillt. 260 kr – 52 kr frukostavdrag då det ingick i hotellkostnad.


Vilka kostnadskonto man väljer beror på vad man har för kontoplan.
Det kan t.ex. se ut såhär där man använder 5841 (Milersättning, avdragsgill) och 5843 (Traktamente sv, avdragsgillt).

Så kan bokföringen se ut så här:

KontoDebetKreditNotering
5841500 krMilersättning
5843208Traktamente
2018708Egen insättning.

Då har kostnaden bokförts på företaget och jag får tillbaka mina skattefria pengar via eget kapital (2018).
Jag kan sen ta ut pengarna som Eget uttag (2013).

Kredit 1930 Bank. 708 kr

Debet 2013 Eget Uttag. 708 kr.

Beloppet på egna uttaget har egentligen inget att göra med reseersättningen utan ‘råkar’ bara vara samma belopp, jag kan ta ut valfritt belopp som eget uttag.

På detta sätt hanteras alla kostnader i företagets bokföring och inget behöver hanteras externt via t ex deklarationen.

här är lite mer info

Reseräkning – gratis mall, tips, regler och instruktioner
https://www.mallar.biz/mall/reserakning

OBS

Du kan ta ut reseersättning även för resor som inte är till kunder, t ex resa för inköp av material.

Reseersättning, ditt EF mot kund

Kom ihåg att skilja på vad du som privatperson tar ut i milersättning när du använder egen bil för tjänsteresa åt ditt företag. Det är en affär mellan dig och ditt företag och nä det gäller EF brukar man för enkelhetens skull hålla sig till de skattefria beloppen.

Vad ditt EF sen tar ut av sina kunde i resekostnad är en helt separat affär mellan ditt EF och kunden, det har som inget med din privata milersättning att göra. Det är ganska vanligt att företaget tar ut 30-55 kr/ mil i sin debitering till kund för milersättning och för faktureringen används samma momssats som din övriga försäljning i den aktuella affären.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply