I bokio kan man bokföra på traditionellt sätt men man har också många enklare sätt att använda t.ex.  genom att användaren fotograferar av eller scannar in sina kvitton, laddar upp fakturor som pdf eller helt enkelt mailar dem som bilaga till en speciell bokio-mailadress.  Med bokios AI-motor läser de av summa och när man sedan skriver in vad fakturan avser föreslår de ett konto som det ska bokföras på och om allt ser bra ut behöver användaren bara klicka på en knapp för att bokföra händelsen. Informationen sorteras och bokförs och användaren får sedan en färdig bokföring och deklaration, som användaren skickar till Skatteverket.

Bokio är grundat av vd Viktor Stensson, teknikchef Mikael Eliasson, strategichef Joel Rozada och designansvarig Emma Rozada och för utvecklingsarbetet har man bl.a. tagit in 500 000 kronor från Vinnova och Chalmers Ventures.

2017 tog man också  in 50 miljoner kronor i en så kallad A-runda för att påskynda expansionen i Sverige och utomlands.

Bokio har även fått sin första storkund, Fortner, en av Sveriges största redovisningsbyråer.På sikt minskar det det administrativa arbetet både för företagaren och redovisningsbyrån eftersom AI-motorn sköter det tidskrävande jobbet och byrån kan jobba mer med rådgivning istället.

Om man som företagare har någon utgift som man inte vet hur man ska bokföra kan man mot betalning få hjälp med den direkt via bokio.

2021 begränsades gratisversionen av bokio kraftigt så för att dra fördel av de smarta funktionerna behöver man en betalversion av bokio.

Vill man ha ett gratis bokföringsprogram finns  t.ex. visbok.

Den 1 juli 2021 infördes nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna omfattar både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder och marknadsplatser som förmedlar kontakten mellan en säljare och en konsument.

Debitering av köparlandets moms på försäljning

Tidigare gällde att den som sålde varor från konsumenter i andra EU-länder skulle fakturera försäljningen med svensk moms till dess att köparlandets omsättningströskel passerats. Varje EU-land hade en egen omsättningströskel. Efter att omsättningströskeln passerats behövde säljaren momsregistrera sig i köparlandet och debitera köparlandets moms på försäljningen.

Den 1 juli 2021 ändrades reglerna så att företag som har en sammanlagt försäljning som överstiger 99 680 kr till konsumenter i andra EU-länder måste debitera köparlandets moms på försäljningen. För att slippa momsregistrera sig i varje EU-land där det finns köpande konsumenter kan säljaren välja att deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket, s.k. One stop shop (OSS).

I OSS deklareras försäljningsbelopp per EU-land, momssats och moms. Säljaren betalar in all moms till Skatteverket som förmedlar information om försäljningsbelopp och för över momsen till skattemyndigheterna i respektive köparland. Säljaren får inte blanda redovisningssätt (OSS respektive momsregistrering i respektive köparland) utan måste välja det ena eller det andra.

Nya regler vid import

Import av varor till ett värde under 150 Euro/1700 kr undantas sedan den 1 juli 2021 från tull.
Däremot redovisas importmoms från första kronan.

Vid e-handel där en vara skickas från ett land utanför EU till en konsument införs möjligheten för säljaren att ta betalt för importmomsen redan vid försäljningstillfället om den vill. Det gäller endast varuförsändelser av lägre värde än 150 Euro. Säljaren i det andra landet kan då deklarera och betala in importmomsen via en ny tjänst hos Skatteverket (IOSS). Fördelen för konsumenten är det går snabbare att få varorna genom tullen samt att konsumenten slipper få en, ibland oväntad, faktura med importmoms och eventuell administrationsavgift.

Nya regler för elektroniska marknadsplatser

Från 1 juli 2021 införs även nya regler för så kallade elektroniska marknadsplatser. Det är i praktiken företag som tillhandahåller en plattform där andra företags varor marknadsförs för försäljning. Reglerna innebär att marknadsplatsen i vissa fall momsmässigt ska anses ha köpt och sålt en vara, trots att marknadsplatsen bara anser sig förmedla försäljningen mellan säljare och konsument. 

Detta kan innebära att den elektroniska marknadsplatsen, inte den ursprungliga säljaren, ska deklarera moms på försäljningen till köparen. Reglerna är obligatoriska och blir tillämpliga i de fall
a) säljaren finns i ett land utanför EU och/eller
b) varan skickas från ett land utanför EU och försändelsens värde understiger 150 Euro.

I det första scenariot där säljaren finns i ett land utanför EU blir reglerna tillämpliga även om varan finns i samma land som konsumenten och aldrig passerar en landsgräns. Ett exempel på en sådan situation är om säljaren finns i Norge men varan finns i ett lager i Sverige och transporteras till en konsument i Sverige. Den elektroniska marknadsplatsen ska då momsmässigt anses ha köpt och sålt varan, trots att den aldrig har ägt varan civilrättsligt.

Gratis kurser inom marknadsföring och försäljning med certifikat på academy.hubspot.com

Det Jersey-registrerade spelbolaget BetIndex Limited som driver sajten och varumärket Football Index utreds nu av spelmyndigheterna i Storbritannien (UK Gambling Commission) och Jersey (Jersey Gambling Commission) med anledning av att företaget är på ekonomiskt obestånd.
Spelbolagets licenser är återkallade och inget spel får bedrivas hos spelbolaget medan utredningen pågår.
Football Index har dessutom varit tröjsponsorer åt fotbollsklubbarna Nottingham Forest och QPR (Queens Park Rangers) som nu har plockat bort spelbolagets logotyp från sina matchställ.

Fotboll Index kan sägas vara en hybrid mellan investering och betting där andelar i fotbollsspelare och deras framtida prestationer handlas på en börs.

Utbud och efterfrågan styr andelspriserna på marknadsplatsen och dessutom ger andelarna utdelning baserat på spelarprestationer på fotbollsplanen samt hur frekvent en spelare förekommer i positiva ordalag i media.

Många har varnat för att upplägget liknar ett pyramidspel eller ponzibedrägeri vilket kräver att nya andelsägare tillkommer i en allt högre takt för att finansiera utdelningar till befintliga andelsägare.

I början av år 2020 tog man också bort möjligheten att sälja tillbaka andelar direkt till Football Index s.k. ”instant sell” vilket innebar att enda möjligheten att få tillbaka sina investeringar var att sälja andelar på börsen till andra investerare vilket så klart försvårar möjligheterna att sälja av innehav på ett smidigt sätt och i samband med det rasade också priserna på investeringarna.

Man bedömer att över 500 000 personer har investerat i spelarandelar genom football index och många av dessa verkar nu förlora stora delar av sina investeringar.

I och med Covid19 gäller numera hemmasemester, vilket i och för sig inte är något dumt. Det finns mer tid att spendera hemma och upptäcka nya platser, vilket en båt kan vara till stor hjälp med. 

Vilken båt är aktuell?

Att köpa en båt kan vara en stor investering i fritiden och det går inte att drömma för stort. Vilka behov man har är avgörande för vilken typ av båt som blir aktuell. Är drömmen att segla är det självklart en segelbåt som gäller, men omständigheter vid köpet som båtplats och erfarenhet är viktiga att beakta. Andra faktorer att ta in i beräkningen vid köp av båt är vilket utrymme, lastkapacitet och komfort båten ska ha. Är det en båt som bara ska vara bekväm för att kunna glassa ute på sjön eller är det en båt som ska tåla lite oväder?

Ny eller begagnad båt

Vid nybåtsköp finns konsumentköplagen som stöttar upp eventuella problem och ger konsumenten, som den svagare parten ett starkt skydd. Tyvärr är priserna på nya båtar ofta riktigt höga och en begagnad båt är därför ett bra alternativ. Problemet med att köpa en begagnad båt är att det är köplagen som gäller, vilket innebär ett större ansvar på den som köper båten. Det är viktigt att kontrollera att det verkligen är ägaren som säljer båten, tips är att få be och se säljarens ID-kort för att stämma av det mot båtens dokument. Det är nämligen väldigt vanligt att båtar blir stulna och det är den verkliga ägaren som alltid har rätt att ta tillbaka båten även om man inte visste att båten var stulen vid köpet. 

Bra att veta vid köp av begagnad båt

Vid köp av en begagnad båt är det otroligt viktigt att kontrollera skicket på båten. Finns inte erfarenheten själv är det bra att anlita en besiktningsman för att kontrollera båten. Viktigt att gå igenom på båten innan köpet är bland annat följande: 

 • Båtens skrov, botten och däck ska inte ha läckage eller sprickor. 
 • Motorn ska inte låta konstigt vid start och remmar ska fungera normalt. 
 • Drivlinan ska inte ha synliga läckage. 
 • Historik och handlingar ska finnas för både båt och motor. 
 • Ett tips är att provköra båten tillsammans med säljaren för att se om nya problem uppkommer. 

En mindre budget– inga problem för att båtdrömmen ska gå i uppfyllelse

Ett båtköp är tråkigt nog ofta en stor investering varför det kan behövas lånas pengar för att drömmen ska gå i upplevelse. Det finns en mängd olika alternativ till bra lån av olika långivare, exempelvis privatlån eller fritidslån. Beroende på den ekonomiska situationen man befinner sig i är det inte något ovanligt att behöva låna utan UC för dessa typer av summor. Det finns bra lösningar när sådana situationer uppstår, bara för att man har en mindre budget behöver det inte hindra att ens drömmar ska kunna gå i uppfyllelse. 

Försäkring och körkort

Vid båtköpet är det viktigt att försäkra båten för att ha det skydd som krävs för att vissa skador och stölder ska kunna ersättas. Försäkringen kan också täcka en eventuell skadeståndsskyldighet vid orsakad person- eller sakskada. Det är bra att kontrollera att båtförsäkringen gäller för hela resrutten eftersom skada utanför inte täcks. Försäkringen gäller ett år i taget och förnyas automatiskt vid varje årsförfallodag, när premien betalas. Något att kontrollera vid val av försäkring är att båtassistans ingår eftersom man någon gång kanske hamnar i sjönöd och sjöassistansen annars kan rusa iväg till höga summor. För fritidsbåtar under 12 m längd och 4 m bredd finns idag inget krav på båtkörkort. Om båten är längre än dessa mått krävs kustskepparexamen. 

Skriven av Ostriching.se 

Bokföring är ett gissel för många företagare. Det är mycket som ska hållas reda på och det tar mycket tid.  Men dagarna när man satt med sin konteringsbok är över i takt med att fler och fler erbjudit digitala webbaserade bokföringsprogram som man kommer åt från vilken dator som helst.

Nästa steg som har kommit är den smarta eller automatiska bokföringen där programmen klarar av mer och mer själva.

Dels är det de traditionella tillverkarna av bokföringsprogram som Visma, Fortnox och Hogia som ligger i framkant med förenklad bokföring.

Men det har också kommit helt nya aktörer på marknaden för automatisk bokföring t.ex. Bokio och Wint.
Ett annat alternativ är ju att ta hjälp med bokföringen.
Vill man ha gratis bokföring kan man testa Dooer, Wrebit eller Visbok.
.
.

Om man som företagare tjänar bra med pengar i företaget och känner att man har mer pengar än man behöver till sig själv och sin familj är steget inte långt till att hjälpa andra genom donationer eller annan form av välgörenhet.

Då kan det vara en ide att använda en del av företagets pengar till sponsring och olika typer av samarbeten med ideella föreningar eller välgörenhetsorganisationer hellre än att ta ut mer pengar som lön och skänka pengar som privatperson.

Du får dock inte göra avdrag i företaget om ditt företag skänker en gåva till en ideell organisation. Däremot, om du driver ett aktiebolag kan du i förväg, innan bolagsstämman, skänka bort utdelningen som ditt aktieinnehav kommer att ge dig rätt till och då behöver man inte betala någon inkomstskatt på utdelningen.

Det är också viktigt att vara på det klara med vad som är en gåva och vad som är marknadsföring.

Men om du får något i utbyte mot pengar som du betalar en ideell förening t.ex. reklamplats kan sponsringen räknas som marknadsföring, en utgift du har rätt att dra av i företaget under förutsättning att det du får tillbaka någorlunda måste motsvara värdet av det du ger. Men en länk till ditt företag eller att synas vid ett lokalt idrottsevenemang kan ha stort värde då det ger exponering och inte minst goodwill eftersom de som ser att du sponsrar med stor sannolikhet blir positivt inställda till ditt företag.

Å andra sidan kan ju den skatt du betalar ses som en sorts välgörenhet eftersom de flesta företagare betalar mer skatt än de själva utnyttjar då det som företagare ofta är svårt att utnyttja delar av samhällets trygghetssystem.

Ett annat sätt kan vara att bidra med annat än pengar. Det finns välgörenhetssatsningar som t.ex. musikhjälpen där privatpersoner eller företag kan skänka något som andra sedan kan bjuda på.

Kanske du har någon produkt eller någon rolig upplevelse kopplat till ditt företag som du kan auktionera ut. Ofta är många villiga att bjuda mycket då pengarna går till välgörenhet och du kan få bra publicitet. Gör du något extraordinärt kan det också vara ett sätt att få PR då lokaltidningar kan vara intresserade av att skriva om det.

Att skriva en bok kan vara ett bra exempel på en passiv inkomstkälla i det avseendet att det kan ge inkomster lång tid efter att arbetet är avslutat. Dock krävs ju en ganska extraordinär obetald insats initialt om man inte redan är signad av ett förlag.

Men även om man inte har blivit antagen till ett förlag kan man ge ut sin egen bok och även få den såld i bokhandeln och av nätbokhandlare. Det man behöver göra är att skaffa ett ISBN nummer till sin bok samt registrera den hos bokinfo.

Ett ISBN är ett nummer som ger en bok dess identitet, likt våra personnummer. Numret är internationellt och används av distributörer, återförsäljare och bibliotek för att just kunna skilja böcker åt. Det står för International Standard Book Number och trots att numret är frivilligt kan det på vissa håll finnas krav på det.

ISBN skapades först i Storbritannien 1966 och antogs kring 1970-talet som internationell standard för tryckta medier. Idag används det standardiserade numret i över 160 länder.

Numren, som från början var tiosiffriga, ändrades 2007 eftersom man insåg att de skulle bli otillräckliga. En förändring gjordes till trettonsiffriga nummer och de blev även kompatibla med streckkodssystemet EAN. EAN-systemet används av handeln och det är streckkoden som ditt ISBN kombineras med.

Så här fungerar ett ISBN

Numret består av fem delar som alltid inleds med bokstäverna ”ISBN”:

 1. Prefix – alla ISBN inleds med prefixet 978.
 2. Områdesbeteckning – för nationellt, geografiskt eller språkligt bestämda områden (Sverige har till exempel 91).
 3. Förlagsbeteckning – vilket förlag boken ges ut genom. Publicerar du genom Type & Tell kan du välja i din profil vilket förlag du vill ska anges. Har du till exempel ett eget förlag kan du ange det. Skriver du inte något i din profil anges Type & Tell som utgivande förlag. Dock är det alltid du som är ansvarig utgivare för din bok, avsett om du publicerar med eller utan förlag.
 4. Titelbeteckning
 5. En kontrollsiffra

Du ansöker kostnadsfritt om ett ISBN hos https://isbn.kb.se/

Olika former av en publikation kräver separata ISBN. Det betyder att om du vill du ge ut boken som inbunden, pocket, ljudbok, e-bok och punktskrift behöver du fem separata nummer. Ger du ut boken på flera olika språk kräver de olika språken även olika ISBN.

Trycker du en ny upplaga av din bok utan ändringar krävs inget nytt ISBN. Men har du däremot gjort ändringar i boken (ny sättning, omarbetningar, nytt format och liknande) kan nytt nummer behövas. Ska du ge ut din självpublicerade bok hos ett förlag behöver den ett nytt ISBN, eftersom numret är en identifikation både för boken och för förlaget.
I första hand ska ISBN tryckas i bokens inlaga. Skapar du din bok med Type & Tells bokeditor trycks numret längst bak i bokens inlaga. Om du själv sätter din bok och utformar omslaget brukar ISBN även tryckas på titelbladets baksida och utvändigt ovanför EAN-koden. EAN-koden (streckkoden) kan tryckas utvändigt på baksidan, om du vill att din bok ska säljas.

Ansöker du själv om ISBN  och vill sälja din bok i t.ex. bokhandeln behöver du också omvandla ditt ISBN till en streckkod, (EAN), European Article Number. EAN är ett världsomspännande nummersystem för att märka varor. Många bokhandlare kräver att en bok har EAN-nummer för att sälja den.

För att omvandla ett ISBN  till ett GTIN 13-nummer tar man bort bindestrecken.

Det går även att söka på webben efter kostnadsfria streckkodstjänster med fraser såsom ”make isbn barcode” eller liknande.

Ett annat alternativ är att vända sig till företag som kan erbjuda denna tjänst mot betalning.

En lista över streckkodsleverantörer finns på GS1 Swedens webbplats.

För tidskrifter, musikaliska verk och webbpublikationer finns liknande system:

 • ISSN (International Standard Serial Number) tilldelas fortlöpande resurser såsom tidskrifter, tidningar och årsböcker.
 • ISMN (International Standard Music Number) identifierar musik.
 • URN:NBN (Uniform Resource Name: National Bibliographic Number) är ett unikt och permanent nummer som identifierar elektroniska resurser på nätet, till exempel en html eller en pdf.

Registrera din bok hos bokinfo

För att nå ut med sin bok till bokhandlare och onlinebokhandlare behöver man registrera sin bok hos bokinfo: https://www.bokinfo.se/sverige/

Du eller ditt företag ska stå som utgivare till boken.  Du behöver ha eget företag eller anlita en distributör, till exempel:

Planerar du att sälja till enstaka fysiska butiker och Bokus kan du distribuera på egen hand förutsatt att du har egen firma. Om du vill sälja din bok via Adlibris, akademibokhandeln eller ugglan är en distributör ett krav.

Kostnaden för att ansluta sig till bokinfo är

 • Uppläggningsavgift för att ansluta sig: 350 kronor exklusive moms.
 • Registreringsavgift per ISBN: 350 kronor exklusive moms.

Få in sin bok på biblioteken

För att få in din bok på biblioteken behöver du gå via bibliotekstjänst.
Bibliotekstjänst, BTJ, är den klassiska kanalen för att få in böcker på biblioteken i Sverige. BTJ recenserar många av de böcker som ges ut. Biblioteken beställer centralt från BTJ till sina bibliotek.

Bibliotekstjänst, BTJ

Hösten 2020 höll det kinesiska kommunistpartiets 19:e centralkommitté sitt femte plenum inför den nationella folkkongressen i Peking våren 2021.

Detta plenum behandlade grunderna för kinas femårsplan 2021-2025.
Fokus ligger på högteknologi och teknologisk självständighet och självtillit.

Enligt kommunikén vill man vara självförsörjande inom alla aspekter.

Redan 2015 presenterade Kinas strategiska industriplan ”Made in China 2025” med målsättningen att landet ska bli världsledande inom tio nyckelindustrier. Ett steg för att lyckas med detta var att öka självförsörjningen av en rad högteknologiska komponenter till 40% 2020 och till 70% 2025.

En metod som Kina anammat är att köpa kunskap genom att förvärva utlänska företag. Redan i början av 2010-talet sökte sig kinesikt kapital till Europa. Redan 2012 direktinvesterade Kina 10 miljarder euro i länder inom EU enligt konsultfirman Rhodium Group och 2016 nådde investeringarna upp till över 37 miljarder euro.

Hösten 2020 släppte det holländska data- och konsultbolaget Datenna den mest kompletta databasen hittills över Kinas förvärv och investerarnas relation till Kinas stat. I vissa fall är kopplingen uppenbar, men även i andra fall där relationen är svårare att bedöma har man sett att den egentliga kontrollen ligger hos statliga kinesiska företag.
Som t.ex. när ett China wafer level CSP corporation, ett dotterbolag till det på den kinesiska börsen noterade Suzhou Jingfan semiconductor technology corporation, köpte 73 procent av holländska Anteryon optical solutions för 32 miljarder euro så visade det sig att genom olika lager av företagets samanlänkade ägare, så låg den egentliga kontrollen hos statliga kinesiska företag.

I ca 40% av förvärven i databasen fann Datenna att de kinesiska investerarna var eller hade nära band till statliga aktörer även om de ofta utgav sig för att vara helt privatägda. Detta gällde speciellt förvärv inom högteknologiska sektorer.

I Sverige har det gjorts en kartläggning för Totalförsvarets forskningsinstitut hösten 2019; ”Kinesiska bolagsförvärv i Sverige: En kartläggning” av bl.a. Oscar Almén, Jerker Hellström och Johan Englund. Den pekade bl.a. på att 2017 köpte det kinesiska drönarföretaget DJI Technology corporation en majoritetsandel i den svenska kameratillverkaren Hasselblad.
Andra uppmärksammade kinesiska investeringar är Stockholms tunnelbana, Arlanda Express, Oatly och Nordic cinemas som innefattar SF Bio.

I kartläggningen listade man över 50 svenska företag som kinesiska bolag nu har kontroll över. Ytterligare ett antal har kinesiska minoritetsägare. Flera av förvärven finns inte med i Datennas databas som alltså är långt ifrån komplett.

Över hälften av alla svenska företag som köpts upp av kinesiska investerare återfanns inom högteknologiska industrier.

En agent kan hjälpa skådespelare och andra kreatörer att hitta jobb och andra saker som att förhandla kontrakt m.m.

Nedan listar vi några av de agenter som jobbar i Sverige, samt länkar till deras hemsidor.

Hör gärna av er om det är någon ni saknar.

Actors Agency of Sweden

http://www.actorsagency.se/

Actors in Scandinavia

http://actorsinscandinavia.com/

Actors in Sweden

http://www.actorsinsweden.com/

Agent & Management Group

http://www.agentmanagement.se/

Agentfirman Planthaber/Kildén

https://agentfirman.com/

Artistgruppen

artsistgruppen

Dark Duck Agency

https://www.darkduckagency.com/

Diamanda Management

https://diamandamodels.no/actors-voiceovers/

Elias Agency

https://www.eliasagency.se

Hammarstrom Agency

http://hammarstromagency.com/

IMA International Management Agency

http://www.internationalmanagementagency.com/

Scandinavian Actors Agency

http://scandinavianactorsagency.com/

Schultzberg Agency

https://www.schultzbergagency.com/

Southgate Casting & Production

http://www.southgate.se/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
            tjäna pengar online     |     inkomsttips     |     nyttigt     |     infart     |     vadslagning