Hösten 2020 höll det kinesiska kommunistpartiets 19:e centralkommitté sitt femte plenum inför den nationella folkkongressen i Peking våren 2021.

Detta plenum behandlade grunderna för kinas femårsplan 2021-2025.
Fokus ligger på högteknologi och teknologisk självständighet och självtillit.

Enligt kommunikén vill man vara självförsörjande inom alla aspekter.

Redan 2015 presenterade Kinas strategiska industriplan ”Made in China 2025” med målsättningen att landet ska bli världsledande inom tio nyckelindustrier. Ett steg för att lyckas med detta var att öka självförsörjningen av en rad högteknologiska komponenter till 40% 2020 och till 70% 2025.

En metod som Kina anammat är att köpa kunskap genom att förvärva utlänska företag. Redan i början av 2010-talet sökte sig kinesikt kapital till Europa. Redan 2012 direktinvesterade Kina 10 miljarder euro i länder inom EU enligt konsultfirman Rhodium Group och 2016 nådde investeringarna upp till över 37 miljarder euro.

Hösten 2020 släppte det holländska data- och konsultbolaget Datenna den mest kompletta databasen hittills över Kinas förvärv och investerarnas relation till Kinas stat. I vissa fall är kopplingen uppenbar, men även i andra fall där relationen är svårare att bedöma har man sett att den egentliga kontrollen ligger hos statliga kinesiska företag.
Som t.ex. när ett China wafer level CSP corporation, ett dotterbolag till det på den kinesiska börsen noterade Suzhou Jingfan semiconductor technology corporation, köpte 73 procent av holländska Anteryon optical solutions för 32 miljarder euro så visade det sig att genom olika lager av företagets samanlänkade ägare, så låg den egentliga kontrollen hos statliga kinesiska företag.

I ca 40% av förvärven i databasen fann Datenna att de kinesiska investerarna var eller hade nära band till statliga aktörer även om de ofta utgav sig för att vara helt privatägda. Detta gällde speciellt förvärv inom högteknologiska sektorer.

I Sverige har det gjorts en kartläggning för Totalförsvarets forskningsinstitut hösten 2019; ”Kinesiska bolagsförvärv i Sverige: En kartläggning” av bl.a. Oscar Almén, Jerker Hellström och Johan Englund. Den pekade bl.a. på att 2017 köpte det kinesiska drönarföretaget DJI Technology corporation en majoritetsandel i den svenska kameratillverkaren Hasselblad.
Andra uppmärksammade kinesiska investeringar är Stockholms tunnelbana, Arlanda Express, Oatly och Nordic cinemas som innefattar SF Bio.

I kartläggningen listade man över 50 svenska företag som kinesiska bolag nu har kontroll över. Ytterligare ett antal har kinesiska minoritetsägare. Flera av förvärven finns inte med i Datennas databas som alltså är långt ifrån komplett.

Över hälften av alla svenska företag som köpts upp av kinesiska investerare återfanns inom högteknologiska industrier.

GD Star Rating
loading...

En agent kan hjälpa skådespelare och andra kreatörer att hitta jobb och andra saker som att förhandla kontrakt m.m.

Nedan listar vi några av de agenter som jobbar i Sverige, samt länkar till deras hemsidor.

Hör gärna av er om det är någon ni saknar.

Actors Agency of Sweden

http://www.actorsagency.se/

Actors in Scandinavia

http://actorsinscandinavia.com/

Actors in Sweden

http://www.actorsinsweden.com/

Agent & Management Group

http://www.agentmanagement.se/

Agentfirman Planthaber/Kildén

https://agentfirman.com/

Artistgruppen

artsistgruppen

Dark Duck Agency

https://www.darkduckagency.com/

Diamanda Management

https://diamandamodels.no/actors-voiceovers/

Elias Agency

https://www.eliasagency.se

Hammarstrom Agency

http://hammarstromagency.com/

IMA International Management Agency

http://www.internationalmanagementagency.com/

Scandinavian Actors Agency

http://scandinavianactorsagency.com/

Schultzberg Agency

https://www.schultzbergagency.com/

Southgate Casting & Production

http://www.southgate.se/

GD Star Rating
loading...

Det finns många anledningar till att ett företag vill växa snabbt. Det kan handla om att ta marknadsandelar i en växande bransch eller innan någon annan aktör blir för stor. Eller helt enkelt att man snabbt vill bli en stor aktör inom ett område.

Oavsett vilket så behövs det ofta extern finansiering för att kunna växa snabbt. Men många företag går omkull på vägen vilket banker och kreditinstitut naturligtvis känner till. Därför är det ofta hög ränta på företagslån. Men det kan vara stor skillnad mellan olika aktörer. På företagsfinanser.se kan man jämföra mellan olika aktörer och hitta den mest förmånliga finansieringen utifrån dina villkor.
Läs mer

Det kan dock vara bra att ordna upp så mycket som möjligt i företaget innan man söker lån eftersom ju bättre verksamheten går desto lägre ränta kan man få. Anledningen till detta är att det är mindre risk att företaget inte ska kunna betala sina fodringar eller gå i konkurs.

GD Star Rating
loading...

Att färdigställa och skicka in årsredovisningen kan ibland ställa till en del huvudbry även för en rutinerad företagare. Årsredovisningen bör följa en viss mall och ha med en del formalia för att inte tala om alla namn datum och underskrifter som ska bli rätt.

Att lämna in årsredovisningen digitalt kan dock underlätta en del. Inte minst för att underskrifter då kan göras digitalt med e-legitimation (t.ex. mobilt bank-id) vilket kan underlätta när personer befinner sig på olika platser.

Genom att fler och fler bokföringsprogram och e-tjänster stödjer digital inlämning av årsredovisning kommer allt fler att framöver kunna lämna in årsredovisning digitalt.

Det går till på följande sätt:

Förbered årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse.

Aktiebolaget håller årsstämma och årsredovisningen (med eventuell revisionsberättelse) läggs då fram.
Resultat- och balansräkningen fastställs och det tas beslut om hur resultatet ska disponeras.
Originalet av årsredovisningen (och revisionsberättelsen om det finns en sådan) sparar aktiebolaget hos sig. Originalet (med underskrifter) kan vara på papper eller elektroniskt.

Därefter laddas årsredovisningen med den eventuella revisionsberättelsen upp direkt från en programvara som stöder digital inlämning.

Skriv in personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under fastställelseintyg. Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen.

GD Star Rating
loading...

PSauction, PNtrading och på netauktion kan man fynda från utförsäljningar från konkurser.

GD Star Rating
loading...

Som företagare kan du gå med i Visma advantage och få del av en mängd storkundsavtal och rabatter från anslutna företag.
Visma förhandlar vi fram rabatter hos Sveriges största leverantörer. Stora rabatter på t.ex. flyg, hotell, frakt, kontorsmaterial och mycket mer.

Just nu kan du bli medlem gratis i 30 dagar utan några förpliktelser att förlänga ditt medlemskap.
Gå med nu och se hur mycket du kan spara.

GD Star Rating
loading...

En rekommendation är ju att ha många ben att stå på när det gäller inkomst. Det kan t.ex. vara att ha vissa inkomster från en anställning, en del passiva inkomster t.ex. från kapital eller uthyrning och en del från online-verksamhet eller annan form av eget företagande.

När det blir kris klarar man sig då antagligen ganska bra, men det är inte alla som har möjlighet att dela upp sin sysselsättning på flera ben. Man kanske har en verksamhet som har stora fasta kostnader, t.ex. lokalkostnader och då behöver man antagligen lägga större delen av sitt fokus på den verksamheten.

Men risken är då att man inte klarar en kris eller lågkonjunktur eftersom allt står och faller med den enda sysselsättningen man har.

Ett tips kan då vara att välja ut en ”prepping-pryl” eller överlevnadspryl d.v.s. en pryl som kommer till användning vid en kris eller katastrof. Det kan t.ex. vara eldstål, powerbanks eller konservburkar och att man köper in ett större lager av produkten och sätter upp en enkel webbsida där man säljer sin produkt.

I normala tider kommer det antagligen bara in enstaka beställningar som man lätt klarar av att hantera vid sidan av, utan särskilt mycket extraarbete.

När det blir oroligt i omvärlden kanske den ordinarie verksamheten t.ex. om man säljer inredningsprodukter, går dåligt men efterfrågan på överlevnadsprodukter tenderar att öka i ett sådant läge. Samtidigt har man mindre att göra i inredningsbutiken och kan ägna lite energi åt sin överlevnadsprodukt.

Om det blir total kollaps så att internet slås ut en längre tid eller det ekonomiska systemet kollapsar har man kvar sitt lager som antagligen kommer gå alldeles utmärkt att använda vid byteshandel som man kan tänka kommer bli fallet vid en ekonomisk kollaps.

GD Star Rating
loading...

För att nå en viss målgrupp med sitt varumärke kan det vara en bra ide att samarbeta med influencers som når den önskade målgruppen.

Naturligtvis kan man ta kontakt med enskilda influencers, men det blir ganska tidskrävande och krångligt att hålla reda på alla avtal, samarbeten och resultat.

Då kan det istället vara bra att nå ut via något influencer-nätverk som samlar flera influencers och man kan välja vilken målgrupp man vill nå.

Exempel på sådana nätverk är interlaced influencers, boostified och gramlux, redcarpet, delumo, socialmatch och united influencers.

GD Star Rating
loading...

Postnord tillhandahåller gratis en serie i företagande och entreprenörskap kallad ”den totala guiden till det moderna företaget”, med delmomenten; ”Bygg ditt företag”, ”Väx”, ”Marknadsför dig”, ”Sälj bättre” och ”Vårda din kund”.

Hämta här

GD Star Rating
loading...

Ibland kan det vara svårt att veta vilka arbetsuppgifter man ska ta sig an. Speciellt om man styr mycket över sitt arbete själv.
Då kan det vara bra att ha en todo-list där man skriver ner saker som behöver göras och ideer som dyker upp.

När man har en stund över kan man då titta på todo-listan och se vilken arbetsuppgift som är mest angelägen eller som passar för den tid man har tillgänglig.

Speciellt om man är trött kan det vara svårt att komma igång och göra något, men om man då har listan med saker att göra brukar man alltid hitta något som man kan ta tag i.

Det känns också bra när man kan pricka av en punkt som avklarad på listan så att man ser att man gör framsteg.

GD Star Rating
loading...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
            tjäna pengar online     |     inkomsttips     |     nyttigt     |     infart     |     vadslagning