En affärside ska inte bara beskriva vad man ska göra i sitt företag. Man bör också ha en strategi för hur man ska kunna konkurrera med andra liknande företag.

Man brukar skilja på tre olika strategier:

Kostnadsöverlägsenhet – Locka kunder med att ha de lägsta priserna. Exempel på företag som har denna strategi är Jysk.

Fokusering – Erbjuda något exklusivt till en smal krets av finsmakare till ett relativt högt pris. Exempel på företag som jobbar med denna strategi är Porsche.

Differentiering – Skilja ut sig tydligt från konkurrenterna utan att begränsa sig till en alltför smal målgrupp. Att skilja sig från mängden på ett sätt som de flesta uppskattar. Exempel på företag med denna strategi är Apple.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply