Med det s.k. växa – stödet ska det bli lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Näringsidkare som inte haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars 2016 föreslås av regeringen bara behöva betala ålderspensionsavgiften (10,21%) på lönen till den anställda istället för full arbetsgivaravgift under de 12 första månaderna. Anställningen ska vara i minst 3 månader på minst halvtid och nedsättningen gäller för löner upp till 25000 kr.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply