Som företagare har du antagligen kommit i kontakt med Brinova, iallafall om du jobbar med logistik eller fastigheter.

Brinova är ett fastighets och logistikbolag som bildades år 2002 då förvaltningsfastigheterna i Peab, Birsta Fastigheter och Fastighets AB Skånehus slogs samman.
Brinova har tidigare varit börsnoterade men avnoterades från Nasdaq/omx september 2012.
Brinova är verksamt i syd och mellansverige genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra
fastighetsbolag. Det handlar både om kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.
Just nu har man flera stora projekt på gång, bl.a. med Katrineholms logistikcentrum samt logistikposition utanför Helsingborg där Europavägarna E4/E6 och E22 möts.
Under 2013 köpte man också logistikfastigheten Hallsberg terminal 1 i järnvägsknuten Hallsberg.

VD på brinova är Gustaf Hermelin som tidigare varit VD på Klövern AB och Strömfastigheter i Norrköping.
Styrelseordförande är Erik Paulsson som också är styrelseordförande i Backahill AB, Fabege AB och SkiStar AB.

Brinova har också i flera år arrangerat branschseminariet logistiktrender.

I Augusti 2013 tecknade Catena ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter AB om förvärv av Brinova Logistik AB innefattande 43 logistik- och lagerfastigheter med en uthyrningsbar area om 655 000 kvm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply