Oavsett om man vill hjälpa sig själv, ta sig ur en knipa, lösa ett specifikt problem, hjälpa någon annan eller komma upp med en lösning på ett nationellt eller globalt problem t.ex. inom politiken kan man utgå ifrån de fem stegen:

1. Empati
2. Analys
3. Värdering
4. Vision
5. Åtgärd

Som innebär

1. Ta reda på situationen i dagsläget och visa att man förstår hur personen har det eller hur situationen är idag.  ”Jag förstår hur du  har det…”.2. Förstå varför situationen har uppkommit. ”Jag tror jag vet varför…”.
3. Uttrycka att situationen kan förbättras. ”Du borde inte ha det såhär…”.
4. Forma en målbild hur det borde vara istället. ”Så här borde du ha det istället…”.
5. Utarbeta en plan för att nå målbilden. ”Så här gör vi för att komma dit…”.

Genom att inte bara komma med lösningar utan även visa att man förstår personens situation skapar man trovärdighet och får också en bättre grund för att hitta lösningar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply