Enligt Jamling Norgay, son till den världsberömde Tenzing Norgay som tillsammans med Edmund Hillary var först i världen att bestiga Mount Everest 1953, är  likheterna många mellan att vara expeditionsledare för en klätterexpedition  och att leda ett framgångsrikt företag. I båda fallen krävs att ledaren ska kunna skapa motivation i tuffa situationer. Men också klara av att bedöma risker, sätta upp mål, skapa en laganda och kunna hantera relationsproblem.

– Som ledare måste du alltid lyssna på gruppen. En bra ledare fattar beslut utifrån gruppens bästa, inte utifrån sitt eget intresse, säger Jamling Norgay.

Men är det en relevant jämförelse? Krävs det samma förmåga att motivera någon att släpa sig till jobbet en måndagsmorgon i november som det krävs för att få någon att kämpa mot toppen på Mount Everest?

– Ja, absolut. 50 procent av befolkningen tycker att livet handlar om pengar. För den andra halvan handlar livet om liv eller död, säger Jamling Norgay.

Norgay menar också att det finns specifika likheter med att leda expeditioner upp på Mount Everest och bedriva finansiell verksamhet.

– Det handlar om tillit och förtroende. Du sätter inte in pengarna hos någon du inte litar på. Och du lägger inte ditt liv i händerna på en guide som du saknar förtroende för, säger Jamling Norgay.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply