Ofta fokuserar företagare på att bygga sitt företag så stort som möjligt, skaffa så många kunder som möjligt, ha ett så brett utbud som möjligt eller liknande.
Men det är inte så att störst, starkast eller snabbast vinner.

Det går inte heller att enbart fokusera på det man tycker att man är bra på eller tycker är roligt. Visst ska man satsa på sina styrkor, men risken är att man fastnar i ett internt fokus och missar att sätta sig in i kundens situation.

Skapa värde för dina kunder

Det som företagande handlar om är att skapa värde för dina kunder. Ju mer värde de upplever, desto mer är de beredda att betala.  Och desto bättre kommer också lönsamheten att bli för ditt företag.  Att skapa lönsamheten för kunden kan handla om att erbjuda en speciallösning som just en enskild kund efterfrågar, sä eller att erbjuda

Genom att du fokuserar på det värde som du skapar för kunden blir det också lättare att marknadsföra och sälja dina tjänster och inte minst, att våga ta betalt.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply