Posts tagged ‘affärsstrategi’

En bra affärsstrategi är naturligtvis när man lyckas gå in som mellanhand och ta betalt både av leverantör och mottagare. Exempel på sysselsättningar som lyckas med detta är tidningar, som tar betalt av annonsörerna för att nå ut till läsarna, och så tar man betalt av läsarna för att få tidningen. Ännu mer påtagligt blir det när anordnare av mässor, tar betalt av utställare för att medverka, och som även tar betalt av besökarna som besöker utställarna. Eller företagsregister på internet som tar betalt av företag för att listas och som tar betalt från användare för att få tillgång till informationen. Om vinsterna blir stora, riskerar visserligen möjligheten att minimeras då andra aktörer kommer att genomföra det till lägre kostnad för parterna, eller gratis för ena parten, men i de fall man lyckas är det naturligtvis en lyckad affärsstragi. Dock krävs en hel del kunskap och överblick för att lyckas. Om man skulle ta ett för högt pris, eller inte marknadsföra sig tillräckligt, kanske besökarna på en mässa uteblir, och utställarna därmed drar sig ur, och man står där med höga lokalkostnader.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...