Posts tagged ‘försäljning’

Den bästa säljaren är sällan den som bara pladdrar på. En bra säljare måste också kunna lyssna på motparten och se dennes behov.

Ibland kan man använda tystnaden som försäljningsmetod. I varje försäljningssituation inträder ett tillfälle när motparten bör vara den som talar. Tystnaden avhåller dig också från att säga mer än vad du behöver. Om man tror att man har sagt tillräckligt, kan ett knep vara att bita sig i tungan. Det gör att man funderar en extra gång över vad man säger och ger motparten möjlighet eller att han helt enkelt känner sig tvingad att säga något. Människor känner ofta ett oemotståndligt behov av att fylla det vakum som tystnaden skapar. Till slut kanske motparten säger det du vill höra.

Framförallt när en försäljning är avslutad bör man inte yttra något ytterligare om affären. Om säljaren omedelbart börjar ösa beröm över köparen med fraser som ”du kommer inte att ångra det här” eller liknande skapar det ofta misstänksamhet och köparen börjar undra vad han egentligen har gett sig in på.

Bättre är att byta samtalsämne så fort kontraktet är påskrivet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...