Trestegsmodellen:

  • Identifiera vad problemet är. Se till att alla inblandade är överens om vad det egentliga problemet är
  • Leta efter lösningar och rangordna förslagen
  • Prova den lösning som verkar bäst

 

Kortmetoden

Till denna metod krävs en handledare och ett antal kort

Varje person får fem kort. På dessa kort skriver deltagaren ner vad de tycker stör samarbetet.

Handledaren grupperar korten och ställer därefter frågor i tredje person;

”Vad kan det vara som gör att en person känner på detta sätt”?

Svaren skrivs upp utan att de korrigerats och därefter kan gruppen utifrån detta börja diskutera lösningar.

 

Mentala kartor

Fokusera på det som man inte är överens om och diskutera olikheterna.

Fortsätt sedan att diskutera det ni är överens om.

Ta upp det som saknar betydelse och är irrelevant.

Sedan kan ni gå tillbaka till olikheterna och försöka hitta lösningar på det som verkligen är av betydelse.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply