För att bli en framgångsrik förhandlare krävs både kunskap och erfarenhet.
Det finns några vanliga misstag som många gör och genom att bli medveten om dem kan du undvika dem och på så sätt genomföra en förhandling där både du och motparten blir nöjd.
Här är några vanliga misstag att undvika vid förhandlingar

Häng inte upp dig på detaljer.
Ofta är det många överenskommelser som ingår i ett avtal. Den som t.ex. förhandlar om att ta över ett företag ska bedöma både vilken summa det är värt, vad som ska och inte ska ingå, när överlåtelsen ska ske osv. Genom att fokusera på helheten, och inte hänga upp sig på detaljer kan man komma i hamn och lösa detaljerna när de stora bitarna är på plats. Fokusera på vilka delar som är viktiga för dig och försäkra dig om att ni är överens kring dessa delar innan du acceptera ett avtal. Om du märker att motparten gräver ner sig i detaljer, föreslå att ni kan delegera frågan till någon annan eller att ta den detaljen när de stora bitarna är på plats.
En metafor kan vara att den som förhandlar om varje enskilt träd kommer aldrig att få köpa hela skogen.

Lås inte fast dig i en position

Ett vanligt misstag är att låsa fast sig i en position. Då är risken stor att man tvingas förkasta tänkbara lösningar och missar möjligheter och utvägar. Ha ett öppet sinne. Det kanske visar sig att du kan få något som är bättre än det du såg som viktigt. Det är också farligt om motparten låser in sig i ett hörn, då det kan omöjliggöra en överenskommelse. Om du märker att motparten börjar gräva ner sig, byt ämne innan motparten grävt ner sig för djupt. Ta t.ex. upp en gemensam fördel som följer av avtalet så att något positivt dominerar diskussionen.

Red ut oklarheter innan avtalet skrivs på
Ofta finns det saker i en överenskommelse som man inte är helt på det klara över. Det kan vara exakt vilka saker som ingår i priset eller vilket datum leveransen ska ske. Om du väntar med att ta reda på detta tills avtalet är påskrivet ökar risken att utfallet är till din nackdel, men om du frågar om dessa oklarheter innan ni skriver avtalet måste motparten väga in värdet av hela ordern och kanske då istället erbjuder det som är till din fördel för att inte riskera att förlora hela ordern.
Människor har en tendens att läsa in det de vill höra i någons tystnad.

Kritisera inte motpartens ombud eller gör dig lustig på motpartens bekostnad
Även om irritationen växer över en omedgörlig motpart bör man motstå frestelsen att göra sig lustig på motpartens bekostnad. Det gör bara stämningen ännu sämre och kommer inte att hjälpa dig att nå dina mål. Försök istället att se situationen utifrån och ta inte motpartens omedgörlighet personligt.

För att lära dig att bli en bättre förhandlare, gå en förhandlingsteknik kurs och lär dig mer om förhandlingar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. Lyckas med förhandlingar | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] En tydlig skylt är viktig Undvik dessa fallgropar vid förhandling i affärer […]

Leave a Reply