Posts tagged ‘lön’

Som egen företagare kan man, inom företagets ekonomiska ramar, till stor del bestämma själv hur mycket lön man ska få.  Om man har ett aktiebolag betalar man ut pengarna och drar av preliminärskatt. Bolaget ska sedan betala in den skatten och dessutom arbetsgivaravgifter. I ett aktiebolag kan också en del av ersättningen vara utdelning som beskattas lägre.

För enskild firma och handelsbolag är det svårare att varje månad veta hur stor del av firmans pengar som är lön. Visserligen betalar du varje månad in f-skatt grundat på en preliminärdeklaration. Ofta blir den skattepliktiga inkomsten dock lägre eller högre än den du redan betalat skatt för. Det är först när deklarationen görs efter årets slut som du mer exakt ser hur stor del av firmans inkomster som blir kvar till skattepliktig inkomst efter att utgifterna är betalda och eventuella avsättningar till periodiseringsfond eller expansionsfond. Skattens storlek regleras då genom att det antingen blir skattepengar tillbaka eller kvarskatt.

Det kan också vara en bra ide att reglera lönen efter vissa skattenivåer och gränser. T.ex 2009 års gränser:

321 000 kr Gräns för högsta sjukpenning och föräldrapenning
380 200 kr Inkomst däröver beskattas med 20-procentig statlig skatt
410 600 kr Gräns för högsta pensionsrätt i gamla pensionssystemet
428 000 kr Gräns för högsta barnledighetsersättning
538 000 kr Inkomst däröver beskattas med 25-procentig statlig skatt

Strategin kan vara att ligga strax under någon av dessa gränser och istället använda överskjutande belopp för att utveckla verksamheten. Man ska också tänka på att ens sociala skyddsnät minskar om man tar ut för lite i lön.

LO ser gärna höjda löner framöver. Det är som att de är i en egen liten bubbla. Även arbetskraft måste och kommer att anpassas till tillgång och efterfrågan. Om befintliga företag pressas att höja lönerna kommer det att komma uppstickare som med den goda arbetskraftstillgången att kunna hitta mer komptententa anställda till lägre löner och de befintliga företagen kommer att konkurreras ut istället och de som krävt högre lön blir arbetslösa.  Högre löner kommer också pressa upp inflationen ännu mer än vad stigande råvarupriser kommer att bidra med vilket innebär höjda räntor. Hoppas att löntagarna inte har några lån…

Om man istället accepterade sänkta löner skulle arbetslösheten minska. Detta och ökat företagande är det som kan få ner arbetslösheten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...