Många är medvetna om vilkten av att sätta upp mål och delmål för att nå ett rikt liv. Men för att inte hamna snett är det också viktigt att fråga sig varför man har satt upp ett visst mål. Det kanske visar sig att det mål du satt upp inte är det mest idealiska i din situation.  För att se om målet leder dig närmare dina grundläggande värderingars mål kan du ta och skriva ner ett mål du har och fråga dig ”Vad vill jag uppnå med det?” När du hittar ett svar, ställ frågan igen och igen tills du inte kommer längre.

Ett exempel:

-Jag vill bli chef.
Vad vill jag uppnå med det?

-Att känna att jag kommer framåt i min karriär och inte halkar efter i karriären jämfört med de i min bekantskapskrets. -Vad vill jag uppnå med det?
-Att få respekt.
-Vad vill jag uppnå med det?
-Att inte känna mig mindervärdig.
-Vad vill jag uppnå med det?
-Att vara betydelsefull och omtyckt.
-Vad vill jag uppnå med det?
-Att bli älskad.

Vad du vill uppnå med att bli älskad går inte att svara på – det är en grundläggande värdering personen i exemplet har. Frågan är då, är att bli chef det bästa sättet att bli älskad? Det kanske finns andra mål som bättre svarar mot den du är.

När du hittat ett mål som också leder dig närmare dina grundläggande behov och värderingar är det bara att börja jobba mot det. Tänk på följande viktiga punkter för att kunna uppnå målet.

Deadline
Sätt upp ett datum då du ska ha uppnått ditt mål så att du har ett tydligt slutdatum att jobba emot.

Delmål
Sätt upp vilka delmål du behöver uppnå, och deras deadlines för att kunna nå målet innan deadline.

Visualisera
Fantisera fram en känsla och en bild av hur det ska se ut på deadlinedatumet för att du ska vara nöjd.

Var realistisk
Sätter du för höga mål når du dem inte och får ytterligare bevis på att du aldrig kommer att nå dina mål. Vidga din trygghetszon lagom mycket.

Undvik måsten
Om du fokuserar för mycket på målet är risken att det blir ett måste. Du riskerar att tappa glöden och till sist blir målet ännu ett oavslutat projekt.

Var öppen
Genom att förtydliga för dig själv och omvärlden vad du vill sätter du bollen i rullning och börjar automatiskt att tänka annorlunda, vilket för ditt undermedvetna mot målet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. Fällor när du sätter mål. | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] sätta smarta mål ökar chansen att du ska uppnå ditt mål.  Och även om man frågar sig sjäv vad man vill med sitt mål, finns det många fällor som leder oss bort mot våra verkliga […]

Leave a Reply