Ett lyckat säljmöte beror inte bara på vilken produkt du har utan formen för säljmötet kan också vara avgörande. Naturligtvis kan det vara bra att kunna improvisera och prata avslappnat med kunden om lite av varje, men det är alltid bra att ha en agenda som grundstruktur i säljmötet.

När du har presenterat dig, börja med att föreslå en dagordning för mötet, så att kunden vet vad som kommer hända.

Fortsätt med att presentera din produkt och påvisa kundnyttan. Se till att snabbt komma in på det affärsmässiga.

Stäm av med kunden för att försäkra dig om att denne har förstått din produkt och att du förstår kundens behov.
Ställ frågor för att få reda på kundens situation och kundens behov och visa inlevelse för kundens behov.

Avsluta med att sälja in din produkt. Lyft fram produktens, för kunden relevanta egenskaper och vilken nytta den kan göra. Kombinera den nyttan som kunden har accepterat med att föreslå hur man kan gå vidare.

Om kunden har invändningar kan det bero på missförstånd, tvivel eller nackdelar.
Om kundens invändningar beror på missförstånd, gå tillbaka till behovet och red ut hur produkten kan lösa behovet.
Om det beror på tvivel, övertyga genom att lyfta fram produktens fördelar. Om det beror på nackdelar som produkten har, gå tillbaka till behovet och påvisa fördelar.

Forskning har visat att…
…lyckade säljsamtal innehåller fler frågor än misslyckade samtal.
…lyckade säljsamtal innehåller fler specifika nyttor än misslyckade samtal.
…misslyckade samtal kännetecknas av en rad slutna frågor.

Läs mer om att lyckas med försäljning och om vanliga säljmisstag.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply