Oavsett om man är egen företagare eller inte har man nytta av att ha ett starkt personligt varumärke. Det handlar om ens professionella rykte. Hur din expertis, passion och ambition uppfattas av människor runt okring dig.

För att kunna bygga sitt varumärke är det viktigt att ta reda på vem man egentligen är. Vilka värderingar står du för? Vad tycker du är viktigt? Vad är dina intressen, kunskapsområden och starka sidor.
Hur du uppfattar dig själv stämmer inte alltid överens med hur andra tycker att du är. Be därför dina medarbetare, kunder eller vänner skriva ner hur de uppfattar dig. De flesta tycker det är kul och hedrande att få hjälpa till.

Samla ihop alla positiva omdömen och styrkor och skriv en slogan eller tagline. Den ska visa vem du är och vad du gör. Det är viktigt att du lever upp till din slogan. Formuleradet som en mening om dig själv i tredje person. T.ex. John är en iderik entreprenör som man alltid kan lita på.

Tänk långsiktigt och sätt upp mål och delmål. Arbeta aktivt för att ytterligare stärka din kompetens och för att nå dina mål.

Var passionerad i det du gör. Är du missnöjd, vantrivs eller känner att du inte behärskar dina arbetsuppgifter så lyser det igenom och påverkar ditt proffesionella rykte. Då är det bättre att du börjar syssla med något som bättre stämmer överens med de intressen och värderingar som du har. Ha dina starka sidor och din slogan i bakhuvudet och visa dig alltid från din bästa sida.

Ju mer du syns, desto mer stärks ditt varumärke. Arbeta aktivt med att nätverka och synas i sociala medier och bloggar. Uttala dig i frågor inom ditt ämnesområde och gör det lätt för journalister och andra att hitta dig när de vill ha ett uttalande inom ditt område. Då kan du lättare uppnå en form av expertstatus och ditt varumärke stärks.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. inkomsten.se says:

    Här finns ytterligare en artikel som ger tips om hur man kan stärka sitt varumärke:
    http://shortcut.nu/articles/view/1993

Leave a Reply