Ge beröm
Be beröm inför andra när någon har gjort något bra. Har du kritik, ta det i enrum med den det gäller.

Sätt mål tillsammans
Sätt personers mål tillsammans med dem. Låt dem bli delaktiga i målbilden och låt dem visa att de klarar av uppgiften. En målstege med provision fungerar bra.  Släpp ifrån dig ansvaret för uppgiften när personen har tydliga mål och följ upp med jämna mellanrum.

Utbilda
Ge feedback och se till att personerna får den utbildning de behöver

Var en förebild
Lev som du vill att dina lärlingar ska leva. Du behöver inte vara perfekt men var öppen och ärlig och se till att rätta till eventuella misstag.

Gör saker ihop
After work, utflykter, teambuilding stärker gemenskaphetskänslan och ger en god stämning.

Visa respekt
Låt medarbetarna vara delaktiga i alla viktiga beslut.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply