När momsen ska redovisas vid årets utgång alternativt efter varje månad eller kvartal gör man en s.k. omföring genom att
nolla konton för ingående och utgående moms (t.ex. 2611 och 2641) mot t.ex. konto 2650 (Redovisningskonto för moms).
Detta redovisningskonto för moms nollas sedan när återbetalningen eller inbetalningen av momsen bokförs enligt nedan.

Exempel: bokföra momsredovisning med momsskuld (momsrapport)
Om man t.ex. har en momspliktig försäljning om 100 000 SEK, utgående moms 25 % om 25 000 SEK, ingående moms för svenska inköp om 8 000 SEK, momspliktiga inköp av varor från annat EU-land på 40 000 SEK, utgående moms 25 % på momspliktiga inköp om 10 000 SEK och ingående moms på momspliktiga inköp om 10 000 SEK. Momsrapporten bokförs då på periodens sista dag enligt nedan:

Konto Beskrivning Debet Kredit
2611 Utgående moms 25 % sv 25 000
2641 Ingående moms sverige 8 000
2615 Utgående moms varuförvärv 25 % EU 10 000
2645 Ingående moms utland 10 000
2650 Moms redovisningskonto 17 000

 

Exempel: bokföra momsredovisning med momsfordran (momsrapport)
Om man t.ex. har en momspliktig försäljning om 100 000 SEK, utgående moms 25 % om 25 000 SEK, ingående moms för svenska inköp om 30 000 SEK, momspliktiga inköp av varor från annat EU-land om 40 000 SEK, utgående moms 25 % på momspliktiga inköp om 10 000 SEK och ingående moms på momspliktiga inköp om 10 000 SEK. Momsrapporten bokförs då på periodens sista dag enligt nedan:

Konto Benämning Debet Kredit
2611 Utgående moms 25 % sv 25 000
2641 Ingående moms sv 30 000
2615 Utgående moms varuförvärv 25 % EU 10 000
2645 Ingående moms utland 10 000
1650 Momsfordran 5 000

 

 

Bokföra återbetalning av moms från skatteverket
Har Skatteverket betalat ut momsen till ditt privata konto behöver du inte föra över dessa pengar till ditt företagskonto och sedan bokföra momsen. Det går lika bra att bokföra mot Eget Uttag direkt så slipper du onödiga steg. Du skall alltså bokföra det belopp som skatteverket har betalat ut i kredit på konto 2650 och i Debet på t.ex. konto 2013 Egna Uttag. Då nollas konto 2650 eftersom du fått igen skulden som Skatteverket har till dig. Eftersom pengarna betalats till ditt privata konto har samtidigt gjort ett Eget Uttag ur din firma på motsvarande belopp.
Kontering av momsåterbetalning på 567 kr till ditt privata konto

Konto Beskrivning                                       Debet  Kredit
2650  Redovisningskonto för Moms                           567
2013  Eget Uttag                                           567

Om Skatteverket har betalt tillbaka momsen till ditt företagskonto kan du bokföra det som övrig insättning t.ex. mot konto 1930 Företagskonto istället för 2013 Eget Uttag.

Kontering av återbetalning av moms till företagskonto

Konto   Beskrivning                                 Debet       Kredit
2650  Redovisningskonto för Moms                           567
1930   Företagskonto                                 567

Om ditt bokföringsprogram kräver att du anger en momskod så välj ”Enbart Skatt/Moms”, ”Noll moms” eller ”Ej tillämpligt” eller liknande, eftersom hela beloppet är moms och inga kostnader är inblandade i den här bokningen.

Vissa bokföringsprogram delar upp momsskuld/Redovisningskonto moms (2650, utgående moms) och moms fordran (1650, ingående moms) på två konton istället för att boka balansen mot bara 2650. Om ditt bokföringsprogram fungerar så med 2 konton måste du tänka på att nollställa rätt momskonto beroende på om det är inbetalning eller utbetalning av moms.

Bokföra momsinbetalning till skatteverket
Om du istället vid momsredovisningen ska betala in pengar till skatteverket d.v.s. utgående moms är större än ingående moms för perioden ska du bokföra motsvarande summa i Debet på konto 2650 och i Kredit på det konto du betalar momsen ifrån t.ex. konto 1930.
Då nollas konto 2650 ut eftersom du nu betalt skulden som du har haft till Skatteverket.

Kontering av momsbetalning från företagskonto

Konto     Beskrivning                                    Debet   Kredit
2650    Redovisningskonto för Moms       1000
1930    Företagskonto                                                  1000

Om ditt bokföringsprogram kräver att du anger en momskod så välj ”Enbart Skatt/Moms”, ”Noll moms” eller ”Ej tillämpligt” eller liknande, eftersom hela beloppet är moms och inga kostnader är inblandade i den här bokningen.

 

Ofta har bokföringsprogrammet en automatisk funktion för att omföra moms  där du vid redovisningsperiodens slut klickar på t.ex. en knapp för att omföra moms och skillnaden mellan utgående och ingående moms då automatiskt omförs till redovisningskonto för moms.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. Redovisning vid nytt räkenskapsår | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] Om man redovisar moms för helår avslutar man antagligen också föregående verksamhetsår med att bokföra momsredovisningen. […]

Leave a Reply