Vår kommunikation med andra sker både medvetet och undermedvetet.

Generellt så blir vi övertygade av och lyssnar på folk vi gillar och har förtroende för.

För att skapa förtroende och på så sätt verkamer övertygande bör man:
…Stå stadigt.
…Ha en stadig blick.
…Stabil och lugna rörelser
…Rak hållning

Och faktorer som påverkar vilka vi gillar är att vi gillar dem som:
… gillar oss.
…är lika oss.
…vi umgås med eller delar en måltid med i trevlig miljö.
…visar oss värme och uppskattning.

För att visa att vi gillar någon kan vi i en samtalssituation;
…luta sig fram
…ha tät ögonkontakt
…le
…nicka och bekräfta den andra
…Ha ett öppet kroppspråk som liknar den andres.

 

Det finns också några konkreta sätt för att övertyga vid en specifik förfrågan och dessa är:
…Att ge en specifik förfrågan och en förklaring till varför personen ska tillmötesgå oss.
…Reciprocitet.  Ge en gåva först.
…Kontrast. Lite summa eller tjänst i förhållande.
…Man förväntar sig att att personen ska ge gåvan eller tjänsten.

Det som driver oss människor är dels att uppnå det som är bra, men en ännu starkare drivkraft är att undvika det som är dåligt.  Det är alltså mer motiverande att undvika att förlora pengar än möjligheten att vinna pengar.

Det kan alltså vara mer övertygande att förklara vad för negativt som personen slipper istället för att bara prata om vad personen vinner.

För att övertyga ska man också ha trovärdiga skäl för sin ståndpunkt och sina argument. Inte bara lösryckta åsikter, utan även en förklaring som styrker påståendet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply