I den klassiska boken från 1930-talet Tänk rätt – bli framgångsrik (Think and grow rich) tar författaren Napoleon Hill inte bara upp faktorer för framgång utan listar även de viktigaste orsakerna till misslyckande:

Brist på målsättning med sitt liv. Redan här falerar många. 98 av 100 saknar ett klart mål med sitt liv.
Brist på ambition att höja sig över mängden. Det finns inte mycket hopp för den som inte har lust att gå framåt i livet och den som inte är beredd att betala för framgången.

Otillräcklig utbildning. Erfarenheten visar att de mest välutbildade ofta har lärt sig det de kan på egen hand. Det krävs mer än en examen för att bli bildad. Utbildning består inte så mycket av kunskap som av effektivt och uthålligt tillämpande av kunskap.

Brist på uthållighet. Alltför många ger upp redan vid det första lilla motstånd de stöter på. Inget kan ersätta uthållighet.

Brist på beslutsamhet. Människor som lyckas, fattar snabba beslut. Och ändrar dem, om de måste, mycket långsamt. De som misslyckas, tar lång tid på sig för att fatta besluten och ändrar dem snabbt och ofta.

Val av fel äktenskapspartner. Detta är en mycket vanlig orsak till misslyckande enligt Napoleon Hill. Äktenskapet för människor mycket nära varandra. Om inte denna relation fungerar, är risken för misslyckande större.

Överdriven försiktighet. Den som aldrig tar chanser, får som regel nöja sig med de bitar som blir över när alla andra har tagit sitt. Överdriven försiktighet är lika dålig som att vara oförsiktig. Man skall värna sig mot båda. Hela livet är ju en chanstagning.

Att gissa istället för att veta. De flesta är för ointresserade eller för slöa för att ta reda på fakta som kan hjälpa dem att tänka.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply