En vanlig anledning till att man väljer eget företagande istället för en anställning är att man vill ha en mer varierad tillvaro än vad de flesta anställningar erbjuder. Vi är många som blir uttråkade av att sitta i telefonsupport, lasta varor, skriva programkod eller vad anställningen nu innebär, 8 timmar om dagen. En uppstart av ett eget företag, åtminstone om man startar själv, gör direkt att man får många fler uppgifter att ta sig an. Kundanskaffning, marknadsföring, bokföring, strategisk planering och teknikansvarig t.ex. Visserligen kanske man ändå måste sitta 8h om dagen med sin huvudsakliga affärside, åtminstone i början, då företagsklimatet inte är det bästa alla gånger, men när man väl kommit igång kanske man ändå vill ha mer varierade uppdrag. Ett förslag då kan vara att ägna sig åt ett par olika verksamheter. Dessa kan vara helt skilda från varandra. Visserligen får man kanske inte spetskompetens på samma sätt som om man jobbat med samma smala område på heltid men de varierande erfarenheterna kan göra att man ändå blir bättre på alla verksamheter än vad man hade varit om man enbart sysslat med en sak. Det kan vara så vitt skilda verksamheter som webmaster, massör och friluftsguide. Har man många intressen kanske man kan tjäna tillräckligt enbart på dessa. T.ex. webbsidor, odling, handarbete, scrapbooking och lekledare. Det gäller naturligtvis att se till att man inte binder upp för många fasta kostnader i samband med en delverksamhet. Om man ska driva en butik själv, utan anställda är det naturligtvis inte lönsamt att bara ha öppet 2 dagar i veckan eftersom lokalkostnaden är en stor utgiftspost. Om man är flera som driver butiken och jobbar två dagar var med den skulle det dock kunna fungera. Vill man jobba som frisör eller massör kan man hyra plats i en salong 1 eller två dagar i veckan och boka in alla kunder dessa dagar. En ytterligare fördel med flera verksamheter är att man kan minska tiden och pengarna som man behöver lägga på marknadsföring. Det kan säkert vara svårt att hitta kunder som frissör eller massör som ger lön för ett heltidsjobb. Däremot skulle man säkert fylla en dag i veckan nästan enbart med återkommande kunder, efter en tid i branschen. Likaså kan det vara svårt att få in motsvarande en månadslön + skatt och sociala avgifter + verksamhetens kostnader genom att driva en webbsida, men några tusenlappar i månaden skulle man kunna få in om man har en bra ide, och man skulle kunna jobba med denna på tider där man inte har kunder till andra verksamheter, istället för att desperat ragga kunder till sin andra verksamhet. Ytterligare en fördel är att man sprider riskerna. Om en verksamhet går dåligt, p.g.a. konjunktur eller andra omvärldsfaktorer, kanske inte de andra gör det. Man kan också växla mellan verksamheter som är säsongsbundna. Lycka till.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. Ge starta eget stöd till alla under sex månaders tid. | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] Men de första månaderna är ett gissel att få det att gå ihop om man inte smygstartar sitt företag vid sidan av anställning eller studier.  Även om man drar in pengar kommer de första månderna […]

Leave a Reply