När man väl har bestämt sig för att starta eget företag, kanske det inte för alla är helt självklart vae man ska jobba med. Det finns många aspekter att väga in, men den viktigaste är ändå intresset. Ett eget företag kommer att ta så mycket tid och energi i anspråk så för att lyckas måste man brinna för det man ska hålla på med.

Det kan också vara bra att väga in hur man vill leva sitt liv. Vill man jobba på någon speciell geografisk plats. Om man väljer att jobba med datorn kanske en nackdel är att det blir mycket stillasittande arbete och med risk att ergonomin blir lidande.  Många väljer därför att jobba inom ett område där de kan leva hälsosamt och få fysisk aktivitet på köpet.

Något som lockar många är att starta eget gym. Man kan träna på arbetet och träffar många andra som också är intresserade av träning. Man kanske får höra det senaste skvallret och möter många vältränade människor.

En nackdel med att starta eget gym är att den initiala investeringskostnaden är stor. Det behövs en mängd gymmaskiner redan innan man kommit igång och fått några inkomster. Även lokalen kan bli kostsam. Oavsett om man hyr eller köper lokal behöver den antagligen anpassas till verksamheten.  Om man inte vill investera så mycket pengar initailt kan man istället leasa gymmaskiner eller köpa på kredit, men det blir i längden kostsamt jämfört med andra alternativ.
Konkurrensen är också ofta hård och men konkurrerar ofta med etablerade kedjor.

Men det finns fördelar också. När man väl har gjort investeringen för lokal och maskiner kan den löpande kostnaden hållas låg och utöver träningsavgifter kan man ofta sälja mertjänsteer till kunderna, som personlig träning eller kosttillskott. Och om man gör det bra får man förhoppningsvis återkommande kunder.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply