Posts tagged ‘redovisning’

Äntligen ska förslaget om enklare bokföringsregler bli verklighet. På justitiedepartementet finslipar man nu på en förenklingsproposition. Propositionen väntas komma tidigt i vår och de nya reglerna kan komma den 1 juli 2010.

Sommaren 2009 kom en utredning som anpassade bokföringsbyråkratin i aktiebolag till EG:s redovisningsdirektiv. Detta innebär stora förenklingar.

Utredningen förelår dessa förändringar för alla företag med mindre än 83 miljoner i omsättning och mindre än 50 anställda:

  • De ska slippa att lämna uppgifter om antal anställda, personalkostnader, chefslöner, pensioner, avgångsvederlag och revisionskostnader.
  • Sådana företag ska bara behöva lämna in förenklat årsbokslut och förkortad balansräkning.
  • De ska slippa att bokför fakturorna både när de kommer in och när de betalas, eftersom kontantmetoden ska kunna användas.
  • De behöver inte upprätta förvaltningsberättelse.
  • Samtliga företag ska slippa uppgifter om könsfördelning, sjukfrånvaro, utlandsanställda och taxeringsvärden.

Tillväxtverket fick i uppgift av utredningens att räkna ut vad företagarna skulle spara in i eget arbete och i kostnader för revisorer och redovisningskonsulter. Det blev en noggrann uträkning som slutade på 478 miljoner.

Som anställd kanske man svär över alla rapporter som chefen vill ha in över försäljning, besök eller annan statistik. Men faktum är att de är ganska ovärderliga för att följa företagets utveckling. Som enskild företagare kanske man frestas att strunta i dessa samanställningar, men ett gott råd är att ändå göra dessa för att kunna följa utvecklingen och kunna göra nödvändiga åtgärder i tid. Så sätt upp deadlines då du ska rapportera till dig själv och skäll ut dig själv efter noter om du inte har gjort rapporten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...