Vision utan handling är en dröm

Handling utan vision är en mardröm

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply