Att ha en klar och tydlig stabil bergfast bild av sitt mål är det bästa sättet att uppnå det. Det uppnår vi genom att tydliggöra varför målet är viktigt. Beskriva fördelarna med målet och klargöra nyttoeffekterna. Därefter skriva ner målet, dela det med någon och visualisera målet i detalj. Beskriv den känslan du har vid måluppfyllelse och hur du ska fira att du har uppnått målet.  Målet ska vara smart eller MURAT.

Mätbart
Utmanande
Realistiskt
Accepterat
Tidsatt

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Comments

  1. Fullfölj dina mål | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] sätter upp mål med något som de vill lyckas med. Det kan handla om alltifrån inkomst, hälsa, relationer eller […]

Leave a Reply